Binnen twee jaar als leerkracht voor de klas

Je hebt een hbo- of universitaire bachelor afgerond en je wilt graag de overstap naar het basisonderwijs maken. Tijdens je studie Pabo verkort aan de Pedagogische Academie word je in twee jaar opgeleid tot een brede onderwijsprofessional. Zowel het werken voor de klas als het werken binnen een schoolteam komen terug binnen de opleiding. Vanaf de tweede periode loop je al stage op een basisschool. Theorie en praktijk zijn op deze manier altijd met elkaar verbonden.

Interesse?

Vraag de brochure aan, bekijk het informatieboekje 'Verkorte Bachelor Leraar Basisonderwijs', kom naar een van onze open dagen of informatieavonden, meld je aan voor een meeloopdag en lees hier de ervaringen van onze studenten.

 • Tip! Voer ook eens in je zoekmachine de term 'vlog basisonderwijs' in en kies bijvoorbeeld voor juf Marijke of meester Sander en beleef een dag in het onderwijs. 
 

Praktische informatie

 • Start studie: De opleiding start elk jaar in februari en september. 
 • Lesdagen bij de start in september 2022: In het eerste blok zijn de lesdagen op dinsdag en vrijdag. Vanaf het tweede blok ga je dinsdag naar school en loop je daarnaast minstens 1 dag per week stage. Stage lopen kan op maandag of donderdag (dus niet op woensdag of vrijdag).
 • Lesdagen bij de start in februari 2023: In het eerste blok zijn de lesdagen op dinsdag en vrijdag. Vanaf het tweede blok ga je dinsdag naar school en loop je daarnaast minstens 1 dag per week stage. Stage lopen kan op maandag of donderdag (dus niet op woensdag of vrijdag).
 • Lesdagen bij de start in september 2023: In het eerste blok zijn de lesdagen op donderdag en vrijdag. Vanaf het tweede blok ga je donderdag naar school en loop je daarnaast minstens 1 dag per week stage. Stage lopen kan op maandag of dinsdag (dus niet op woensdag of vrijdag).
 • Per september 2023: Wordt de verkorte opleiding een verkorte deeltijd opleiding. Het programma en de studiebelasting blijven ongewijzigd. Nieuw is dat je ook toelaatbaar bent met een vwo-diploma, maar dan volg je een driejarig programma. Omdat het een deeltijdopleiding betreft heb je geen recht op studiefinanciering en OV-kaart. 
 • Studiebelasting: 30-40 uur per week, inclusief lesdag en stage.
 • Toelatingseisen: Voor deze opleiding gelden er toelatingseisen.
 • Studiekosten: Afhankelijk van je persoonlijke situatie betaal je collegegeld of instellingscollegegeld. Zie voor actuele informatie www.hanze.nl/collegegeld.
 • Aanmelden: Via www.studielink.nl. Bij inschrijving via Studielink heb je de keuze uit keuze uit de Pabo regulier, Pabo Verkort of AOLB. Hier meld je je aan voor de Pabo Verkort. Meer weten over het aanmeldproces? Zie www.hanze.nl/aanmelden.

Contact

Heb je een vraag? Kijk dan op de pagina FAQ. Kun je hier het antwoord niet vinden? Neem dan per e-mail contact op met de opleiding via pedagogischeacademie@org.hanze.nl

Voor toelatingsgerelateerde vragen kun je per e-mail contact opnemen met de Toelatingscommissie via toelatingciepabo@org.hanze.nl

NB: De Toelatingscommissie doet geen uitspraken over vrijstellingen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw 

Opbouw

Tijdens je studie aan de Pedagogische Academie word je in twee jaar opgeleid tot leraar basisonderwijs. Je leert vanuit welke theorieën, methoden, vakconcepten en werkmodellen je werkt op de basisschool. Theorie en praktijk zijn daarbij altijd aan elkaar verbonden.

Vanaf de eerste dag van de opleiding werk je aan de competenties die je nodig hebt als leerkracht basisonderwijs. Deze liggen op het pedagogische, didactische, organisatorische en vakinhoudelijke vlak. Je krijgt in je opleiding alle vakken aangeboden die ook in de basisschool terugkomen zoals Nederlands, Rekenen, Bewegingsonderwijs, Schrijven, Kunst & Cultuur, Science, Mens & Samenleving en Engels. We bieden de vakken geïntegreerd aan en stimuleren je om je eigen kennis en vaardigheden te vergroten. Naast de directe vakinhouden krijg je ook veel handvatten om les te geven zoals didactiek, ICT in het onderwijs, ontwikkelingspsychologie en klassenmanagement.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

Om je kennis als leerkracht te verbreden krijg je in het tweede jaar van je opleiding: zorg, veranderen in de school en ontwerpen en onderzoeken, waarbinnen er veel aandacht is voor het vergroten van je onderzoekend vermogen. 

Werkplekleren

Werkplekleren

In het eerste studiejaar loop je vanaf de tweede periode één dag per week stage in twee groepen (onderbouw en bovenbouw) in het reguliere basisonderwijs of in het speciaal basisonderwijs.

In het tweede jaar loop je stage naar keuze in het regulier basisonderwijs of het sbo/so/praktijkonderwijs. Je loopt één dag per week stage in het eerste semester. In het tweede semester van het laatste studiejaar ga je twee dagen per week als Leraar in Opleiding (LiO) op een basisschool aan de slag, waar je verantwoordelijk bent voor je eigen klas. Ook voer je je afstudeeronderzoek uit. Je hebt dan geen lesdagen meer op de Pedagogische Academie.

Het werkplekleren moet in het eerste en tweede jaar op verschillende scholen plaatsvinden. In elk studiejaar moet het werkplekleren in twee verschillende groepen plaatsvinden. In het eerste jaar is dit onderbouw en bovenbouw, in het tweede jaar doe je dit in groepen naar eigen keuze.

Lesdagen

Lesdagen

Gedurende de hele opleiding krijg je één dag per week les op de Pedagogische Academie. In de eerste periode van het eerste studiejaar krijg je ook een tweede dag les. Vanaf de tweede periode loop je één dag per week stage op een basisschool.

Werken in het onderwijs tijdens de opleiding

Werken in het onderwijs tijdens de opleiding

Steeds meer studenten in de verkorte pabo hebben een baan in het onderwijs als onderwijsassistent, leraarondersteuner of als vakleerkracht. Om de studielast te verminderen wil de Pedagogische Academie jou graag ondersteunen doordat dit werk ook als stage/werkplekleren ingezet kan worden. Dit in combinatie met de regelingen rond werkplekleren die hieronder genoemd worden. 

Regeling Versneld voor de klas

Regeling Versneld voor de klas

Sinds 1 augustus 2018 kunnen studenten van de verkorte Pabo die het eerste jaar van de opleiding hebben afgerond gebruik maken van de 'Versneld voor de klas' regeling. Hierbij wordt het mogelijk om tijdens je opleiding al aangesteld te worden als leerkracht, met daarbij passende salariëring.

Mocht je een bestuur vinden die je deze aanstelling wil geven, dan blijf je gewoon ingeschreven als student en volg je het geplande verkorte traject. De begeleiding wordt in de tripartiete overeenkomst tussen de lerarenopleiding, het po-bestuur en jou als student vastgelegd. In de overeenkomst wordt het lesgeven verbonden aan de eisen die de Pedagogische Academie aan het werkplekleren stelt. In dit document lees je meer over deze regeling. 

                     

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na je pabo studie krijg je de titel Bachelor of Education.

​Beroepen

Beroepen

Als je aan de pabo bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs in Nederland. Je kan ook werken met jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of in de onderbouw van het vmbo. Scholen verwachten dat er de komende jaren veel werk is voor leerkrachten!

Doorstuderen

Doorstuderen

Na je Bachelor of Education kun je ook verder studeren. Je kunt bijvoorbeeld de educatieve master Talentontwikkeling & Diversiteit van de Pedagogische Academie volgen. Of een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of pedagogiek. Kijk voor meer informatie over de master Talentontwikkeling & Diversiteit op www.hanze.nl/mastertalent.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}