Nederlands

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Formuleren in het Nederlands

Osiris code LCK15FNL

Bij Formuleren in het Nederlands worden Nederlandse zinnen en korte stukjes tekst herschreven via een online schrijfvaardigheidsprogramma.

Vind jij schrijven en formuleren lastig? Het online programma laat je oefenen met beter formuleren. Het programma presenteert steeds een zin of korte tekst die je vervolgens moet verbeteren. Je oefent individueel en je krijgt via het programma voortdurend feedback over het resultaat. Daarnaast leer je ook teksten van enige omvang te herschrijven.

Herschrijven kun je alleen door scherp te lezen, zodat je niet alleen beter leert formuleren, maar ook beter leert lezen.

Studielast 

3 EC

Competentie 

Communiceren in meer talen (DC07)
Sociale en communicatieve competentie (DC09)

Instapvoorwaarden 

Geen

Studiemateriaal 

Wordt bekendgemaakt bij het volgen van de cursus

Voertaal  

Nederlands

Onderwijsvorm 

Practicum/training 

Beoordeling 

Vaardigheidstoets, aanwezigheid

Periode

1 of 3

Academ​isch schrijven

Osiris code LCK16ADW

Academisch schrijven betekent in staat zijn om een scriptie te schrijven. Veel studenten vinden dat lastig. Tijdens de opleiding wordt wel geschreven, maar dat is vaak in projectverband. De 'groep' schrijft een projectrapport. Het schrijven van de scriptie vereist een grondige individuele voorbereiding.

Bij deze cursus Academisch schrijven wordt duidelijk welke eisen gesteld worden aan een professioneel product, zoals de scriptie. Het gaat om de betekenis van wat geschreven wordt, om het ordenen van informatie, het analyseren, het leggen van verbanden en logisch redeneren en om een correcte vermelding van de gebruikte bronnen. Het gaat ook om de vaardigheid om literatuuronderzoek en primair onderzoek op een duidelijke manier in de hoofdtekst weer te geven. Je gaat individueel oefenen om deze vaardigheden toe te passen in een Nederlandstalig verslag.

Studielast 

3 EC

Competentie 

Communiceren in meer talen (DC07)
Sociale en communicatieve competentie (DC09)

Instapvoorwaarden 

De student moet in staat zijn een correct geformuleerde, heldere tekst in het Nederlands te schrijven

Studiemateriaal 

Voor de meest recente informatie zie Blackboard course of boekenlijst

Voertaal  

Nederlands

Onderwijsvorm 

Werkcollege/training 

Beoordeling 

Vaardigheidstoets, aanwezigheid

Solliciteren in het Nederlands

Osiris code LCK-20SOLNL 

Deze cursus richt zich op taalvaardigheden die nodig zijn om te solliciteren. In de cursus focus je op het schrijven van een effectieve, goed opgebouwde sollicitatiebrief in correct Nederlands of Engels, het opstellen van een goed opgebouwde cv, je voorbereiden op een sollicitatiegesprek, weten hoe een sollicitatiegesprek te voeren en het houden van een gesprek als onderdeel van een sollicitatiecommissie.

Studielast 

2 EC

Periode

2 en 4

Competentie

Verdiepend

  • Communiceren in meer talen
  • Sociale en communicatieve competentie

Studiemateriaal 

Reader/handout

Voertaal 

Nederlands

Onderwijsvorm 

Werkcollege/training

Beoordeling 

Sollicitatiebrief met cv en mondeling solliciteren

Tekststrategie

Osiris code LCK21TSNL

In de cursus tekststrategie leer je in 7 (online) bijeenkomsten van 2 uur werken met de universele methode voor tekststrategie 'Drie Denkstappen naar Sterke Teksten '.

Tijdens de cursus maak je intensief kennis met een benadering van teksten die start bij de basis, de communicatiesituatie. Je bepaalt eerst je doelen als schrijver, legt je keuzes vast en start daarna pas met de productie van een tekst. Deze aanpak leidt tot begrijpelijke teksten waar de lezer blij van wordt en voorkomt eindeloze discussies en correctierondes.

Om tekststrategie toe te passen is de digitale tool TVF (tekstvoorbereidingsformulier) beschikbaar, als onderdeel van het Cursuspakket Tekststrategie (zie 'studiemateriaal').

Tekststrategie is te gebruiken bij (her)schrijven, beoordelen, analyseren en uitbesteden van elke tekstsoort, in elke taal. De tool is ook in het Engels beschikbaar (TPF). 

 


Studielast 

3 EC

Competentie 

Communiceren in meer talen (DC07)

Instapvoorwaarden 

Geen

Studiemateriaal 

Gedrukt boek of e-book Tekstrategie 2020
TVF, versie april 2021
E-learning Tekststrategie (individueel toegang)

Voertaal  

Nederlands

Onderwijsvorm 

Werkcollege/training (in computerlokaal)

Beoordeling 

Vaardigheidstoets, aanwezigheid


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}