Studentenpsycholoog

​Je studietijd is naast een mooie en interessante tijd ook een periode van grote persoonlijke ontwikkeling. Gedurende deze periode kunnen er dingen gebeuren, soms door onverwachte omstandigheden of soms vanuit jou zelf, die van invloed zijn op je psychische welzijn en studiebelemmerend kunnen werken.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Waarom naar de studentenpsycholoog?

Omstandigheden waar je last van kunt hebben zijn bijvoorbeeld somberheid, angst, een ongezonde hoeveelheid stress of levens- en indentiteitsvraagstukken. Als jij tegen deze problemen aanloopt is het mogelijk om dit te bespreken met een studentenpsycholoog. Samen kijken jullie of er inzichten en oplossingen zijn om de studie weer goed te kunnen vervolgen.

Geschikt voor mij?

De studentenpsycholoog is niet gericht op de behandeling van zwaardere (bestaande) psychologische stoornissen. Zij hanteren een oplossingsgerichte aanpak gericht op preventie van verergering van klachten en het behouden van de studentrol en voorkomen van uitval. De studentenpsycholoog kan zo mogelijk je adviseren contact op te nemen met de huisarts of een GGZ-instelling.

Gebruik maken van de studentenpsycholoog is gratis voor studenten van de Hanzehogeschool

Hoe maak ik een afspraak bij de studentenpsycholoog?

Als je nog nooit contact hebt gehad met Hanze Student Support maak je eerst een afspraak bij de studentendecaan. Deze kan jou helpen bij een eerste inventarisatie van je ervaren klachten en kijkt ook naar praktische regelingen en voorzieningen die mogelijk belangrijk zijn. Samen kunnen jullie ook scherp krijgen met welke vraag je naar de studentenpsycholoog stapt. Eventuele vervolgafspraken spreek je zelf met de studentenpsycholoog af. Als je al bekend bent bij het decanaat en behoefte hebt aan een afspraak bij de studentenpsycholoog, neem dan contact op met jouw decaan. 

Let op: Als je verhinderd bent moet je dit minimaal 24 uur van te voren melden bij de front office. Gebeurt dit niet dan wordt er (ongeacht de reden) €25 in rekening gebracht.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

De gesprekken met een studentenpsycholoog zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming of medeweten wordt er geen informatie doorgegeven aan derden. De studentenpsychologen werken centraal bij de afdeling Studentenzaken, zij zijn dus niet verbonden aan een school of opleiding en zijn dus onafhankelijk.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}