Onderzoek over samenwerking op de werkvloer rondom leerlingen met onderwijs­zorgbehoefte

  • Nieuws
1+1=3 t passt samen

Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving start, door een subsidie van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), met een literatuuronderzoek over interprofessionele samenwerking op de werkvloer rondom leerlingen met een onderwijszorgbehoefte in het primair onderwijs.

Het project zal op 31-05-2023 van start gaan en eindigt op 29-2-24. Het onderzoek resulteert in een raamwerk waarmee de stand van zaken in de praktijk in kaart gebracht wordt: hoe ziet de samenwerking tussen (primair)onderwijs en zorg eruit en hoe kan de samenwerking het handelen in de klas versterken? Samen met de praktijk zal vervolgens een plan bedacht worden hoe de interprofessionele samenwerking verbeterd dan wel versterkt kan worden. Het lectoraat werkt hierin nauw samen met Openbaar Onderwijs Groningen, Cosis, Team050 en met het IWP Anders Organiseren.

Meer weten over het onderzoek, klik hier