Noordelijke Educatieve Onderzoeks­agenda

  • Nieuws
jongen met juf in klas.jpg

De Noordelijke Educatieve Onderzoeksagenda richt zich op goed onderwijs voor iedereen in Drenthe, Friesland en Groningen.

Het onderwijs in po, vo en mbo in de noordelijke regio staat momenteel voor grote uitdagingen, onder meer door demografische krimp, meertaligheid, laaggeletterdheid en armoede. Onderwijs steeds beter maken, begint met het stellen van de juiste vragen. Vragen uit de onderwijspraktijk waar beschikbare wetenschappelijke kennis een antwoord op kan geven of waar juist nieuwe kennis voor nodig is. Vragen die we alleen kunnen beantwoorden als we hier samen mee aan de slag gaan. Dat doen we met de Noordelijke Educatieve Onderzoeksagenda. Het projectteam voor het opstellen van de onderzoeksagenda bestond uit Hanke Korpershoek van de RUG, Margreet Luinge van de Hanzehogeschool en Marco Mazereeuw en Siebrich de Vries van NHL Stenden.

Nieuwsgierig welke onderwijsthema's spelen in het Noorden? 

Lees hier de Noordelijke Educatieve Onderzoeksagenda