Verlenging leeropdrachten Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek

  • Nieuws
HAN3505_NWB_fotografie healthy ageing_1200x600_02_AK.jpg

Het College van Bestuur heeft na een positieve evaluatie besloten om twee leeropdrachten vanuit het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van het Centre of Expertise Healthy Ageing te verlengen. De komende vier jaar gaan we door met onderzoek doen binnen de leeropdrachten ‘Advance Care Planning’ en ‘Verpleegkunde en Educatie’.

Leeropdracht Advance Care Planning
De leeropdracht Verpleegkundige Diagnostiek gaat onder leiding van lector Wolter Paans verder onder de naam Advance Care Planning. Hierbij wordt er onderzoek gedaan naar proactieve zorgplanning. Advance Care Planning (ACP) houdt zich bezig met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen passende zorg krijgen die in lijn is met hun waarden en doelen tijdens een ernstige acute of chronische aandoening of ziekte.

De komende vier jaar blijft de leeropdracht inzetten op de kwaliteit en de omvang van kennisontwikkeling. Daarnaast willen we ACP meer verweven in het onderwijs. Een ander punt waar we onderzoek naar gaan doen is hoe ACP ook buiten ziekenhuizen en huisartspraktijken ingezet kan worden, zoals bij binnen thuiszorg, ouderenzorg en de GGZ. Een aandachtspunt daarbij is hoe ACP en keuzes voor behandelopties ondersteund kan worden met technologie, in het bijzonder Point-of-Care Technology.

Leeropdracht Verpleegkunde en Educatie
Lector Evelyn Finnema houdt zich binnen de leeropdracht Verpleegkunde en Educatie bezig met het ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van kwetsbaarheid, persoonsgerichte zorg en professionele ontwikkeling. Hierbij is er een nauwe samenwerking met lectoren binnen de Hanzehogeschool en het UMCG, vanuit de verbinding met de leerstoel Verplegingswetenschap en Onderwijs.

De leeropdracht blijft zich de komen jaren richten op de verbinding met onderwijs en de praktijk. Daarnaast komt ook de focus te liggen op het anders opleiden. Dit doen we door onderzoek te doen naar leerwerkplaatsen waar mbo, hbo en wo samenkomen, maar ook naar de vitaliteit van jonge professionals en het behoud ervan.

Meer informatie
Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek bestaat uit de leeropdrachten Familiezorg, Verpleegkunde en Educatie, Waardegedreven zorg en Advance Care Planning. Wil je meer lezen over wat er allemaal speelt in het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek? Klik dan hier om de pagina van het lectoraat te bezoeken.