Functioneel herstel en kwaliteit van leven na brandwonden

Willen we met de multidisciplinaire brandwondenzorg een adequate bijdrage leveren aan het doel van de patiënt, optimaal herstel van functioneren en kwaliteit van leven, dan is het belangrijk te begrijpen hoe behandeling en uitkomsten met elkaar samenhangen om voorspellers van herstel, of het achterblijven daarvan, en belemmerende en bevorderende factoren te identificeren.

Deze onderzoekslijn van het lectoraat is dan ook gericht op twee met elkaar samenhangende thema’s: het ontwikkelen van methoden om het herstel, functioneren en kwaliteit van leven van mensen na een brandwondongeval te optimaliseren, inclusief zo nodig het ontwikkelen van meetmethoden om dit te kunnen kwantificeren én het optimaliseren van interprofessionele samenwerking.

Lector