Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen

Studenten in gesprek op museumbrug 2022.jpg

Het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen zet zich in voor sociale inclusie van burgers met een psychische kwetsbaarheid. In samenwerking met zorginstellingen, gemeenten, universiteiten en andere hogescholen doen wij onderzoek in en naar de praktijk.

Via dit onderzoek, de implementatie van de kennis en via beroepsontwikkeling binnen de langdurende GGZ willen we enerzijds de participatie van mensen met psychische beperkingen vergroten en tegelijkertijd de professional adequaat toerusten om herstelgericht te werken. 
Ons onderzoek vindt plaats binnen de volgende vier thema's:

  1. Ontwikkeling en implementatie van rehabilitatie en herstelgericht werken in de GGZ
  2. Ambulantisering van de langdurende GGZ
  3. Transformatie van het sociaal domein
  4. Professionalisering in de langdurende GGZ

Het lectoraat past uitstekend binnen de drie strategische thema's van de Hanzehogeschool op het terrein van Healthy Ageing: kansengelijkheid & participatie, gezonde leefstijl & leefomgeving en kwetsbaarheid & passende zorg.

Lector