We weten dat plastic een negatieve impact heeft op onze natuur. Recyclen lijkt de ideale oplossing, maar helaas zijn huidige recyclingmethodes nog lang niet efficiënt genoeg. In dit project wordt door onderzoekers en bedrijven samengewerkt aan nieuwe technologische oplossingen.

Doel

Plastic recycling moet beter. Niet alleen wordt maar een klein deel van het weggegooide plastic gerecycled, het eindproduct heeft ook nog niet het nodige kwaliteitsniveau. Daar kunnen bedrijven niets mee.

In het project Integrated approach towards Recycling of Plastics (InReP) bundelen afvalinzamelaars, sorteerders en recyclers, de chemische industrie, eindgebruikers en kennisinstellingen hun krachten. Samen gaan we technologische oplossingen ontwikkelen om gerecyclede materialen te produceren van een hoge kwaliteit.

Het project richt zich op meerdere soorten plastics, waaronder:

  1. PE, of polyethyleen; wordt vooral gebruikt in folies, plastic tassen en verpakkingen
  2. PET, of polyethyleen terephthalaat; wordt vaak in drinkflesjes, potjes, kleding en touw verwerkt
  3. PP, of polypropyleen of polypropeen; een sterk materiaal dat voor doosjes, potjes, bakjes en flesjes gebruikt wordt, onder andere in de voedselindustrie

Deze plastics komen veel voor, zijn vaak lastig om te scheiden en recyclen, en hebben specifieke eisen wat betreft kwaliteit en bruikbaarheid.

Aanpak

De werkpakketten binnen het projecten zijn verdeeld over de verschillende partners.

De Hanzehogeschool Groningen werkt vanuit het Kenniscentrum Biobased Economy mee aan het project. De focus van onze werkzaamheden ligt op chemische recycling. Hierbij worden plastic omgezet naar chemische bouwstenen, die vervolgens gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van nieuwe plastics.

Zo willen wij polyolefinen en PET omzetten naar hoogwaardige monomeren. Monomeren zijn de individuele moleculen in een polymeer, oftewel een kunststof. Hierdoor krijgen we de chemische bouwstoffen om nieuwe polymeren te maken. Hiermee maken we nieuwe plastics van een hoge kwaliteit.

Voor dit proces werken we samen met NHL Stenden, Symeres en Tejin.

Verwachte resultaten

Met dit onderzoek ontwikkelen we nieuwe technologieën voor het sorteren, mechanisch recyclen en chemisch recyclen van plastic. Hiermee kunnen we nieuwe hoogwaardige plastics ontwikkelen voor de twee meest voorkomende polymeren: polyolefinen (PE/PP) en PET.

Wat willen we hiermee bereiken? Met deze nieuwe methodes moet in 2030 de kwaliteit van gerecycled plastic zodanig verbeterd zijn dat het aan de kwaliteitsnormen van de industrie voldoet. Hierdoor zou de vraag naar nieuw, 'virgin' plastic drastisch afnemen, wat positieve gevolgen heeft voor ons klimaat.

ZAP Lab detail 6.jpg

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu