Hoe denken mbo-studenten over plantaardig eten?

  • Onderzoeksproject
studenten_plantaardig_eten.jpg

Wat zijn de eetgewoontes van jongeren in het mbo-onderwijs, en staan zij tegenover plantaardig eten? In dit project, Mbo-Student in Actie voor Plantaardig voedsel (MAP), worden de voedselkeuzes van jongeren tussen 16 en 20 jaar in het mbo-onderwijs onderzocht. In welke mate speelt duurzaamheid of gezondheid een rol bij deze keuzes? En hoe zouden jongeren gestimuleerd kunnen worden om duurzamere, gezondere keuzes te maken? Het project richt zich met name op plantaardige voeding, omdat dit zowel positieve effecten heeft op de gezondheid van jongeren, als op het klimaat.

Er zijn veel initiatieven die trachten jongeren gezonder te laten eten. Dit zijn vaak schoolprogramma’s, die zich met name richten op wat kinderen op school eten. Thuis beïnvloeden hun ouders grotendeels wat ze eten – maar wat gebeurt er wanneer deze jongeren uit huis gaan en voor het eerst onafhankelijke keuzes maken over hun eetpatroon? Hoe gaat ze om met verleidingen op weg naar school, na het sporten, of tijdens het uitgaan? Er wordt voor het project samengewerkt met de mbo-studenten zelf. Zij kennen hun eigen belevingswereld het beste, en kunnen zelf interventies creëren die het eten van plantaardig voedsel voor hun eigen doelgroep stimuleren.

In dit project werken zeven hogescholen en acht mbo-instellingen samen, zowel als het Voedingscentrum en JOGG. HAS green academy is de penvoerder van dit project.

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport