Healthy Workplace: samenwerken aan de gezonde werkplek van de toekomst

  • Onderzoeksproject
gebouw.jpeg

De gezondheidsrisico's van kenniswerk worden steeds breder onderkend. Een hoge mentale belasting in combinatie met te veel zitten, te weinig bewegen en te weinig ontspannen, kan (op termijn) leiden tot onderpresteren, medische klachten en uitval door ziekte.

De fysieke werkomgeving speelt hierbij een belangrijke, tweeledige rol: (1) omgevingsfactoren zoals lucht, licht en geluid beïnvloeden de gezondheid; (2) de omgeving kan gezonde gedragspatronen op het gebied van beweging, ontspanning, voeding en sociaal contact faciliteren/stimuleren. Een goed ontworpen werkomgeving draagt bij aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van kenniswerkers. Dit vertaalt zich in tastbare organisatie uitkomsten zoals productiviteit, werving/binding en duurzame inzetbaarheid. Toch weten we nog onvoldoende over de effectiviteit van specifieke interventies: wat werkt echt, voor wie en onder welke omstandigheden?

Binnen de IWP Healthy Workplace werken professionals, onderzoekers en studenten van verschillende vakdisciplines op het gebied van gezondheid, gedrag, ruimte en technologie aan innovatieve kennis- en productontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.healthy-workplace.nl.