Challenge Centrum garage

  • Onderzoeksproject
Project - Challenge Centrumgarage (optie 2).jpg

De Centrumgarage is in 1974 in gebruik genomen in de binnenstad van Groningen. In de jaren ’70 bood deze parkeergarage verlichting voor de parkeerproblematiek op de Vismarkt. Een autoloos plein was het resultaat. Nu ruim 50 jaar later wordt de garage gesloten: het parkeren middenin het centrum is niet meer van deze tijd. De gemeente Groningen heeft de Centrumgarage per 2024 in eigendom en zal overgaan tot herontwikkeling van de locatie. Wat vaststaat is dat de parkeerfunctie voor auto’s (bijna) geheel gaat verdwijnen. De vraag is: “Welke toekomst krijgt de Centrumgarage?”.

Met deze vraag heeft de gemeente Groningen het lectoraat Vastgoed benaderd om te komen met inspirerende en creatieve oplossingen voor de transformatie van parkeergarage naar een nieuw ruimtelijk programma. In het najaar van 2022 heeft een groep van tien junior-onderzoekers van de opleidingen Vastgoedkunde en Built Environment in de vorm van een ‘challenge’ gewerkt aan deze gebiedsopgave. De resultaten van dit snelkookpanproject zijn onder andere gepresenteerd tijdens festival Let’s Gro in november 2022 en aan een vertegenwoordiging van het Groningse stadsbestuur in januari 2023. 

Inhoud onderzoek