Leefbaar Westerbroek

  • Onderzoeksproject
Onderzoek Westerbroek.png

In 2023 is de dorpsvereniging van Westerbroek na de 10 jaar oude Dorpsvisie 2013-2023 weer toe aan het opstellen van een nieuwe visie. Het doel hiervan is een leidraad te vormen voor toekomstige beslissingen en acties die bijdragen aan dat Westerbroek een prettige en leefbare plek is en blijft voor inwoners.

Het Lectoraat Leefomgeving in Transitie van het Kenniscentrum NoorderRuimte heeft als onafhankelijk onderzoeksinstituut in kaart gebracht hoe inwoners de leefbaarheid van het dorp en het buitengebied ervaren en welke wensen en ideeën voor verbeteringen zij hebben.

Onderzoek

Stichting Dorpshuis Westerbroek

Contact

Sla over