'Spel heeft een centrale rol gekregen in mijn dagelijks lesgeven'

  • Alumnus aan het woord
marscha.png

Marsha Posthuma is leerkracht groep 1-2 op CB Het Talent in de Gemeente Emmen. Marscha vertelt over hoe zij dankzij de studie geleerd heeft om de kinderen van haar klas intrinsiek te motiveren en ze met deze kennis haar lessen anders aanpakt.

'Ze leren nu zelf nadenken!'

'De kinderen gaan niet meer met opdrachten spelen in de hoek, dat heb ik helemaal losgelaten. Gelukkig maar, ik hikte altijd al tegen die weektaken aan. Op school werken we themagericht en dat kan goed werken voor kleuters, maar bij bijvoorbeeld het thema Ridders en Kastelen was een onderdeel van de weektaak het bouwen van een kasteel in de bouwhoek.'

Ik wilde graag weten hoe ik de kinderen intrensiek kon motiveren om dat zelf te bedenken. Dat ze zouden zeggen 'o juf kom kijken, ik heb een kasteel gebouwd'. Sinds het begin van mijn loopbaan werk ik met jonge kinderen, van groep 1 tot en met 3. Ik zocht verdieping en volgde cursussen, zoals Begrijpen met je handen. Dat wakkerde mijn passie voor het jonge kind aan. Het is een visie die niet per se gericht is op het jonge kind, maar wel op het creatieve aspect, nieuwsgierigheid, ervaren, voelen. Leren door te doen, door te spelen. Ik leerde procesgericht werken vanuit vrijheid. Het smaakte naar meer en twee jaar geleden dacht ik: ik wil wel voor de opleiding Jonge Kind Specialist gaan. Dat heeft mij veel opgeleverd.

Centrale rol

Spel heeft een centrale rol gekregen in mijn dagelijks lesgeven. Ik neem kinderen nu mee in een thema. Van tevoren gaan we met z'n alle bedenken: wat weten we er al over, wat willen we graag leren? Wat willen we dan doen in de hoeken, hoe moeten die er uit zien en wat hebben wij daarvoor nodig? Als je er zo instapt zijn de kinderen meteen heel erg betrokken en je merkt dat het thema direct begint te leven. Kleuters hebben ontzettend veel ideeen en willen heel graag helpen. Dus waarom zou ik het dan voor hen moeten bedenken? Ze leren op deze manier zelf nadenken. 

Maar de doelen dan, vroegen mijn collega's in het begin, wanneer ze zagen dat mijn klas veel aan het spelen was. Het was voor mij altijd een beetje zoeken naar argumenten en daar heb ik tijdens deze opleiding handvatten voor gekregen. Ik kan nu het belang van spel overbrengen aan collega's van het team en van andere scholen. Hen meenemen is belangrijk, vaak wordt er een kloof ervaren tussen groep 2 en 3. Het is goed dat zij weten hoe je spel kunt verwerken in de les. Voor mij heeft het werken vanuit spel meer rust en balans gebracht. De kinderen spelen, ik loop rond, observeer en geef spelbegeleiding. Ik heb eigenlijk veel meer tijd gekregen!'