'Ik zet ingewikkelde data om in iets bruikbaars voor artsen’

  • Onderwijsproject
Rose Hazenberg.JPG

Allerlei biologische data wordt tegenwoordig verzameld in zogenoemde biobanken die artsen en onderzoekers kunnen gebruiken. Deze data is alleen niet makkelijk te lezen, en daarom werkte Rose Hazenberg tijdens haar stage bij Ancora Health aan een manier om de data te visualiseren.

Bloeddruk, BMI, lengte, medicijngebruik, cholesterolgehalte - wereldwijd wordt er steeds meer data verzameld over de algemene bevolking door digitale ziekenhuisgegevens en in bevolkingsonderzoeken zoals het LifeLines programma. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er een grote biobank met data uit onderzoeken en ziekenhuizen waar artsen en onderzoekers gebruik van kunnen maken, alleen al deze data is nog niet zo toegankelijk.

Het bedrijf Ancora Health ontwikkelde daarom een app om de biobank data makkelijker doorzoekbaar te maken, en tijdens haar stage breidde Rose deze app uit met een interactieve visualisatie. ‘Het idee is dat de visualisaties ervoor zorgen dat artsen de data in één oogopslag kunnen begrijpen’, vertelt Rose. ‘Dan zien ze bijvoorbeeld makkelijk hoeveel mensen aan een bepaalde ziekte leiden of hoe gehaltes van bepaalde stoffen in het bloed van de patiënt stijgen of dalen. Of ze kunnen het BMI van mensen met een bepaalde leeftijd uit verschillende groepen in de samenleving met elkaar vergelijken. Dat kan helpen bij de diagnose.’

De keuze voor dit project was voor Rose snel gemaakt: ‘Ik heb tijdens mijn studie al veel gewerkt aan web applicaties en het toegankelijk maken van data, dus dit project paste precies in mijn straatje’ Tijdens het project liep ze helaas wel tegen een aantal problemen aan. ‘Het plan was eigenlijk om meerdere visualisaties te maken met Plotly in programmeertaal R, maar de data werd niet goed weergegeven dus ik heb veel tijd besteed aan het oplossen van problemen.’

Uiteindelijk is een van de visualisaties geslaagd, en hiermee heeft ze ook de basis gelegd voor meer toepassingen. ‘Met mijn code kan een andere student nu weer verder’, vertelt Rose. ‘Op termijn wil het bedrijf heel veel verschillende visualisaties in de app hebben zitten, en dan kan het echt gebruikt gaan worden door artsen.’

Rose is in ieder geval blij met de ervaring die ze heeft opgedaan: ‘Ik vind het leuk om ingewikkelde data om te zetten in iets bruikbaars, en het was een hele leerzame stage.’ Wat ze nu gaat doen weet ze nog niet. ‘Er zijn zo veel kanten die je op kunt, ik ga eerst maar eens afstuderen en dan kijken wat ik wil.’

Interessegebieden

  • Exact en Informatica
  • Sport en Gezondheid
  • Techniek