'Mijn scriptie is voorgelegd aan de minister'

  • Onderwijsproject
Emma poseert
Zonnepanelen

Bewoners van een wijk of dorp die samen duurzame energie willen opwekken, lopen tegen juridische beperkingen aan. Daardoor is het nu al enkele jaren niet mogelijk nieuwe projecten op te zetten. Studente HBO-Rechten Emma Pik schreef er in 2021 een bachelorscriptie over, die geleid heeft tot vragen aan de minister.

‘Op steeds meer plekken worden lokale energiecoöperaties opgericht. Burgers richten deze initiatieven op om samen duurzame energie op te wekken. Of om niet meer afhankelijk te zijn van grote energiebedrijven. Maar deze coöperaties kunnen al sinds 2018 geen nieuwe projecten meer opzetten. Dat komt omdat de huidige wetgeving energiecoöperaties verbiedt om stroom te leveren aan huishoudens. Er wordt wel gewerkt aan een nieuwe Energiewet, maar die is nog niet ingevoerd. Er is dus sprake van een soort juridisch niemandsland.’

In strijd

‘In die nieuwe Energiewet staat dat alleen vergunninghouders energie mogen leveren. Ik heb ontdekt dat dat in strijd is met de Europese richtlijn. Daarin staat namelijk dat coöperaties direct aan eindafnemers moeten kunnen leveren en dat ze daarbij niet onevenredig mogen worden belemmerd. Nederland geeft dus een andere draai aan een Europese richtlijn.’

Tweede Kamer

‘In mijn scriptie geef ik daarom aan coöperaties de aanbeveling om naar de rechter te stappen. Dit heeft zelfs de Tweede Kamer bereikt. Kamerlid William Moorlag van de PvdA heeft mijn scriptie ingebracht in de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Daar is besloten de scriptie door te sturen naar de minister, met de vraag om de mogelijkheden voor coöperaties te verruimen.’

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Recht en Bestuur