‘In Appingedam leren studenten met een bredere blik naar voeding te kijken’

  • Onderwijsproject
Voeding en dietetiek achtergron.jpeg

Interview met Lieke Dalstra over de Innovatiewerkplaats ‘Meer Gezonde Jaren voor Appingedam’.

Lieke Dalstra is coördinator van de Innovatiewerkplaats ‘Meer Gezonde Jaren voor Appingedam’ waarin studenten van verschillende opleidingen samen met inwoners en professionals werken aan een langer en gelukkiger leven voor de Damsters, de inwoners van Appingedam. Ook studenten van Voeding & Diëtetiek draaien mee in deze Innovatiewerkplaats, waar ze volgens Lieke vooral leren om met een bredere blik naar voeding te kijken.

Voeding in een maatschappelijk perspectief

‘Binnen deze Innovatiewerkplaats kunnen tweede- en derdejaars studenten leren hoe ze echt vanuit een bredere kijk met inwoners aan de slag kunnen rondom voeding. Dat gaat verder dan leren over voeding en interventies. Studenten hebben bijvoorbeeld soms de neiging om vanuit hun eigen kennis een voedingsworkshop op te zetten, maar om echt impact te hebben moet je aansluiten bij de behoeften van de mensen voor wie je het doet. In Appingedam leren we studenten om eerst goed te onderzoeken waar je doelgroep behoefte aan heeft. We proberen studenten bewust te maken van de sociale aspecten van voeding. Eten is ook een manier om te laten zien bij welke groep je hoort, gaat ook over gezelligheid en samenzijn. Wat daar mooi bij past is dat een groep studenten een Smulmarkt had georganiseerd: daar kwam dat sociale aspect heel erg terug. Elkaar ontmoeten, en samen leren en doen rondom voeding.’

Samen werken aan een complex vraagstuk

‘Het mooie van deze innovatiewerkplaats is dat studenten echt in de praktijk aan de slag gaan met een complex vraagstuk. Het vraagstuk wordt geïntroduceerd door verschillende praktijkpartners waardoor de studenten direct al ervaren dat je met verschillende perspectieven te maken krijgt. Een huisarts kan wel tegen haar patiënten zeggen dat ze gezonder moeten eten, maar wat als er in de supermarkten vooral ongezonde aanbiedingen zijn? De leefomgeving speelt een belangrijke rol bij dit soort vraagstukken. Studenten krijgen ook les vanuit het welzijnscentrum in Appingedam en hebben contact met verschillende opdrachtgevers. Ook werken ze samen met studenten van andere opleidingen.’

Betrekken van inwoners best lastig

‘Dat je echt in gesprek moet met de inwoners vinden sommige studenten best lastig. Dat is ook niet makkelijk: je hebt er ook heel veel skills voor nodig. Daarom is het extra belangrijk dat studenten hier al vroeg ervaring mee opdoen. Open het gesprek aangaan, nieuwsgierig zijn, en niet vanuit je eigen vooroordelen denken dat je wel weet hoe het zit. Maar ook je er bewust van zijn dat je het niet in je eentje kunt oplossen. Dat gezonder leven vaak gaat over complexe vraagstukken, waarbij je aan heel veel knoppen draait en dan hopelijk samen bijdragen aan betere gezondheid. Door die complexiteit te omarmen, de mensen te betrekken om wie het gaat en samen te werken met verschillende professionals kun je uiteindelijk verschil maken. Kun je bijdragen aan meer gezonde jaren voor Appingedam.’  

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid