De levensloopaanpak, ook wel bekend als de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg, is een aanpak waarin organisaties in het veiligheidsdomein, het zorgdomein, en het sociaal domein in een netwerk samenwerken om langdurig passende zorg en ondersteuning te leveren aan personen met een hoog veiligheidsrisico en die verward gedrag vertonen als gevolg van een psychische beperking, een verslaving en/of een niet aangeboren hersenaandoening. Van september 2020 tot en met juli 2022 is de implementatie van de levensloopaanpak in Noord Nederland gevolgd vanuit de IWP. Het onderzoek heeft de volgende overkoepelende vraag: wie doet wat bij wie met welk resultaat? Het eindrapport van het onderzoek wordt in december 2022 aangeboden. 

Betrokkenen