Ligt er een nieuwe carrière in het medisch domein voor je in het verschiet?

Heb je in je huidige beroep als verpleegkundige of paramedicus een professioneel plafond bereikt en ben je toe aan iets anders? Als je je herkent in de woorden: integer, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, pionier en leergierig, en je daarnaast de stap wilt maken van 'care' naar 'cure', dan is de opleiding tot physician assistant zeker wat voor jou! Als physician assistant houd je je bezig met de medische zorg voor de patiënt, maar ook met alles wat nodig is om anderen de beste zorg te kunnen laten leveren. Je hebt een zelfstandige bevoegdheid, belangrijk is daarom het overwegen of je deze verantwoordelijkheid kunt en wilt dragen. Jij wordt de spin in het web van medische patiëntenzorg!

Vraag een brochure aan of meld je aan voor de informatieavond.

 

Competentiegericht

Met de hbo-masteropleiding Physician Assistant word je in tweeënhalf jaar opgeleid tot physician assistant. De opleiding heeft een duaal karakter, wat betekent dat je zowel studeert aan de Hanzehogeschool als werkt in de beroepspraktijk binnen een medisch specialisme. Voor het gedeelte waarbinnen je studeert aan de Hanze, geldt dat alle studenten van deze masteropleiding in de eerste twee opleidingsjaren hetzelfde curriculum volgen en dezelfde examens afleggen. In de medisch-specialistische praktijk werk je op basis van een competentie-ontwikkelplan (COP) gericht toe naar je uiteindelijke beroepsprofiel. Dit gebeurt in samenwerking en overleg met je werkgever. Je schrijft dit COP, in samenspraak met de leermeester, aan de hand van de zeven beroepsrollen die tijdens de opleiding Master Physician Assistant centraal staan. De beroepsrollen en de invulling daarvan zijn landelijk vastgelegd in het "Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant". Deze zijn ontleend aan de "Canadian Medical Education Directives for Specialists" en vormen ook in Nederland het raamwerk voor de medische vervolgopleidingen.

Waarom kiezen voor de opleiding MPA in Groningen?

Naast Groningen zijn er nog vier andere hogescholen die de opleiding tot Master Physician Assistant aanbieden. De opleiding in Groningen kent de volgende unieke kenmerken:

1. Wij sluiten aan op het geneeskundige curriculum G2010 van de Rijksuniversiteit Groningen. Doordat het curriculum georiënteerd is op tractus-gerichte patiëntproblemen en niet op patiëntencategorie gerichte problematiek. Dit betekent dat je de medische kennis en kunde modulair aangeboden krijgt, gericht op de tractus van het menselijk lichaam. Voor een overzicht van de leerlijnen en modulen zie Curriculum overzicht en beschrijving.


2. We zetten sterk in op de wetenschappelijke vorming. Dit valt samen met onze wens om zorgprofessionals af te leveren die op een gedegen manier 'evidence based' weten te handelen. Na succesvolle afronding van de opleiding zul je je als physician assistant gedragen naar landelijk geldende standaarden en richtlijnen. Op de momenten dat de standaard niet toereikend blijkt, heb jij als een waardige gesprekspartner voor de academisch geschoolde medisch specialist een grote voorsprong. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:


Theorielessen

Je krijgt onderwijs in (medisch-) wetenschappelijk onderzoek, organisatie- en verandermanagement en ondernemerschap. Dit maakt dat je na het ontvangen van je diploma, professional evidence based weet te handelen, het handelen kunt legitimeren en daarover kunt reflecteren. Ook wordt van je verwacht dat je een voortrekker kunt zijn in het verbeteren of veranderen van processen op de werkvloer, door je op te stellen als een proactieve innovator.

Kennis van medische vakken doe je op in de vorm van colleges, gevolgd door onderwijsbijeenkomsten in kleinere werkgroepen. Ook vaardigheden worden in deze kleine werkgroepen getraind. De colleges worden gegeven door medisch specialisten die naast ruime ervaring in het werkveld ook een actueel professioneel netwerk hebben. Elke medische module sluit je af met een proeve van bekwaamheid, die bestaat uit het voeren van een consult, het schrijven van een casestudy en het maken van verslagen.

Leren in de praktijk

Je individuele opleidingstraject in de praktijk wordt ingericht via zogeheten Entrustable Professional Activities (EPA). EPA's zijn beroepsgerichte activiteiten die een Physician Assistant na diplomering mag uitvoeren. Vanuit de opleiding wordt van je verwacht dat je in staat bent tot het opbrengen van 5 EPA's (GEPA's), vanuit de leerpraktijk worden 6-8 van deze specialistische taken (SEPA's) gevraagd. 

De GEPA's voer je uit onder supervisie van een medisch specialist/huisarts. Om deze onderdelen te behalen ga je twee stages lopen á 140 uur, verdeeld over studiejaar 1 en studiejaar 2. Nadat je de 6-8 SEPA's hebt afgerond, ontvang je een bekwaamheidsverklaring. Dit stelt jou als afgestudeerde in staat om op zelfstandige wijze medische taken bekwaam te kunnen uitvoeren.

Gedurende de hele studie word je begeleid door een coach. Deze coach komt regelmatig op bezoek bij je werkplek en geeft jou in overleg met de leermeester het uiteindelijke cijfer voor het praktijkgedeelte van de opleiding. Je houdt zelf een portfolio bij om inzicht te krijgen in je persoonlijke leerweg en de ontwikkeling van je competenties. 

Curriculumoverzicht

Klik hier voor het curriculumoverzicht.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}