Gebiedscoöperatie Westerkwartier gekozen als topinnovatie in Europa

​​De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is door EURADA gekozen als één van de twee beste innovaties in Europa. Dit is een prachtig compliment voor dit ambitieuze project waar de Hanzehogeschool Groningen nauw bij betrokken is.

Regionale innovatie voor het mkb

EURADA is een netwerk van 80 deelnemers in 23 landen, die zich bezig houden met economische ontwikkeling. Uit een selectie van de 50 beste regionale initiatieven op het gebied van ondernemerschap en sociale innovatie ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier gekozen als één van beste innovaties in Europa. De score was erg hoog op de punten innovatie, overdraagbaarheid, duurzaamheid, impact op de regio, de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, onderzoek en overheid ('quadruple helix') en de dialoog met meerdere stakeholders.

 

Vernieuwend model voor coöperatief ondernemen

Het lectoraat duurzaam coöperatief ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen is mede-oprichter van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. In dit vernieuwende model van ondernemen werken kleine bedrijven in een regio met elkaar samen, niet in één sector zoals een klassieke coöperatie in bijvoorbeeld zuivel, maar juist multisectoraal. Studenten en onderzoekers spelen een cruciale rol in kennisdeling en innovatief ondernemerschap en de overheid is nauw betrokken in een faciliterende rol. Zo ontstaat een innovatief ecosysteem waarin alle partijen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om sociaaleconomische groei te bewerkstelligen in de regio.

De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt het coöperatieve model verder via het lectoraat duurzaam coöperatief ondernemen van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap. Lector Willem Foorthuis werkt aan onderzoeksprogramma's, nationale en internationale projecten en innovatiewerkplaatsen om de regio sterker te maken op sociaal en economisch gebied.

Kennis delen met andere regio's

EURADA brengt de principes achter de Gebiedscoöperatie Westerkwartier in kaart en deelt dit actief met andere regio's in Europa. Zo kunnen ook andere regio's van Noord-Nederland leren en profiteren van de succesvolle uitkomsten van de gebiedscoöperatie. EURADA verwijst onder meer naar het project REFRAME.

Bekijk hier de volledige onderbouwing van EURADA of download het Canvas en het Infopack.

 

Canvas EURADA

Scheme of cooperative workcycle, InfoPack EURADA

In het nieuws

Lees ook het artikel in het Dagblad van het Noorden, 20 november 2018
Download PDF (0,2 MB)

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}