Over het lectoraat Personalised Digital Health

​Het lectoraat Personalised Digital Health (PDH) werkt op het snijvlak van psychologie en ICT gekoppeld aan het domein zorg en welzijn. Alle projecten binnen het lectoraat richten zich op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie. Daarbij is zowel psychologische als technologische kennis essentieel.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​De nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber is daarbij leidend: gezondheid is daarin niet zo zeer de afwezigheid van ziekte en/of een situatie van compleet welbevinden, maar veeleer een middel om een zinvol leven te leiden. Afwezigheid van ziekte is daarbij geen doel op zichzelf. Gezondheid is namelijk het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen (Huber, 2011). Technologie voor het verhogen van zelfmanagement moet dus altijd bijdragen aan het in staat stellen van gebruikers een zinvoller leven te leiden doordat zij met meer tevredenheid en met zoveel mogelijk eigen regie kunnen doen wat ze willen en moeten doen in het dagelijks leven. De mogelijkheden die data science daarbij biedt worden in dit lectoraat ten volle benut. Momenteel ontstaat er een nieuwe generatie digitale zorg die uitgaat van 'zelfmonitoring' en 'big data', waarmee behandelingen meer toegespitst kunnen worden op het individu. Gegevens gebaseerd op apps, sensoren in onze smartphones en zogenaamde 'wearables' (sensoren die we op het lichaam kunnen dragen) kunnen bijdragen aan het verbeteren en nog meer personaliseren van zorg en zodoende aan het bevorderen van zelfmanagement. Een voorwaarde daarbij is wel dat al die gegevens op een intelligente manier met elkaar gecombineerd worden waardoor betekenisvolle informatie op individueel niveau verzameld kan worden. Het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het omzetten daarvan in betekenisvolle informatie wordt 'big data' genoemd. Het lectoraat PDH is verbonden aan het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool en bestaat dus uit docent-onderzoekers met expertise in data science, maar door de samenwerking met andere instituten (o.a. gezondheidsstudies, verpleegkunde, sociale studies, sportstudies) ook uit docent-onderzoekers met expertise in (gezondheids)psychologie en gezondheidswetenschappen. Een belangrijk doel, naast de ontwikkeling van nieuwe kennis en producten is het ondersteunen van professionals in het zorg- en welzijnsdomein om te leren werken met nieuwe technologieën en een bijdrage te leveren aan het onderwijs in de betrokken instituten zodat toekomstige professionals berekend zijn op hun toekomst in een digitale (zorg)wereld. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}