Adaptieve Systemen

​Het wordt steeds duidelijker dat het ontwerp van een op-zichzelf-staande tool niet altijd tot de gewenste effecten bij eindgebruikers leidt. De belangrijkste reden hiervoor: de tool sluit niet goed aan op (de belevingswereld van) de gebruikers. Het gevolg hiervan: het heeft geen effect op de gebruikers, ze kunnen er niet meer overweg of ze zijn er niet geïnteresseerd in.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​​In deze onderzoekslijn richten we ons op het ontwerp van tools die beter aansluiten op de individuele gebruiker om zo tot lange-termijn gedragsverandering te komen. Hiervoor zijn een aantal fases te identificeren: 1) het aansluiten op de fysieke en cognitieve capaciteiten van de individuele gebruiker, 2) het nauw aansluiten op de wereld en de dagelijkse activiteiten van de individuele gebruiker en als laatste, 3) de gebruiker in staat te stellen om ook zonder de tool zijn gedrag (bewust) te veranderen.

Aansluiten op individuele capaciteiten

Op het moment worden veel tools ontworpen voor een 'gemiddelde persoon'; dit houdt in dat de ervaring die de gebruikers meemaken zich niet aanpast aan hun individuele capaciteiten, zoals hun voorkennis of eerder opgedane ervaringen. Plat gezegd, binnen deze non-adaptieve tools is voor iedere persoon de ervaring soortgelijk.

Het is vreemd dat er nog steeds zoveel non-adaptieve tools te vinden zijn; er zijn namelijk veel individuele verschillen tussen gebruikers te identificeren. Neem bijvoorbeeld het ontwerp van een digitale interactieve tool die als doel heeft om mensen meer te laten bewegen. Een dergelijke tool zal al snel de gebruiker confronteren met een aantal 'acties', zoals bv. een uur gaan hardlopen of voetballen. Maar wat als de gebruiker hier niet toe in staat is, vanwege bv. een handicap of een zwakke fysieke conditie?

In bovenstaand voorbeeld is het dan aannemelijk dat het gebruik van de tool niet zal leiden tot het gewenste effect. Het is jammer als dat gebeurt, ziende dat het probleem zo gemakkelijk te verhelpen is (door de actie aan te passen op iemands vaardigheden). Door middel van slimmere systemen kunnen we beter aansluiten op de individuele behoeftes van de gebruikers.

Aansluiten op de individuele context

Veel digitale tools staan ook vrij ver van de werkelijkheid af; je zit al snel in je eentje achter een scherm. Als je alle tijd in de wereld hebt en geen andere afleiding, zal dit al snel goed passen in je dagelijkse activiteiten. Voor diegenen met weinig motivatie en/of een druk leven is het al snel een ander verhaal, vooral als we willen komen tot lange-termijn gedragsverandering.

Het is daarom ook belangrijk dat er wordt gekeken naar manieren om de tool zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het dagelijks leven van de gebruiker. Een mooi voorbeeld is het ontwerp van een tool om kinderen meer te laten bewegen. Een op-zichzelf-staande tool zal al snel liggen te verstoffen in de hoek. Zorg je dat de tool onderdeel wordt van de dagelijkse routine, zoals bv. tijdens de overblijfuren op school, wordt de kans groter dat ze het blijven gebruiken.

Loskoppelen van de digitale tool

Als laatste is het belangrijk om te onthouden dat het effect van een digitale tool nog steeds best wel beperkt is. Dit heeft te maken met scope, hoe langer en uitgebreider, hoe duurder de tool, maar ook met intrinsieke motivatie, je kan iemand namelijk niet forceren om het gedrag uit te voeren.

Daarom moet er ook aandacht zijn om gebruikers bewust te maken van de beoogde gedragsverandering binnen de tool en ze in staat te stellen om regie te nemen over hun eigen gedrag. Het liefst zouden we tools willen ontwerpen die mensen zelf motiveert om iets nieuws te leren of om ze meer te laten bewegen. ​

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}