Digitale Geletterdheid en Inclusie

Digitale technologieën zijn alom vertegenwoordigd en nemen een steeds grote rol in bij alledaagse handelingen in onze maatschappij. Op het werk, tijdens de studie, in de gezondheidszorg, bij de gemeente of de belastingdienst, in het openbaar vervoer en uiteraard thuis; burgers hebben in toenemende mate met ICT en media te maken en het is cruciaal deze te begrijpen en weten te gebruiken om deel te blijven nemen in de digitale samenleving.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Digitale geletterdheid is het geheel van kennis, vaardigheden, competenties, attitudes, motivaties, vertrouwen en inzicht dat noodzakelijk is om digitale technologie te begrijpen, ermee om te kunnen gaan en in te kunnen zetten, om te kunnen floreren in een digitale samenleving.

In deze onderzoekslijn binnen het lectoraat User Centered Design van Hanzehogeschool Groningen richten we ons op het onderzoeken van manieren om de digitale geletterdheid van burgers te verhogen en het leren ontwerpen van toegankelijke en inclusieve digitale technologie in verschillende domeinen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en burgerparticipatie. Dit doen we in samenwerking met de Digital Literacy Coalition en de Digitale Academie in de regio Groningen en op internationaal niveau met European Engaged University.

Technologie adoptie en contextualiseren

Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen altijd weer nieuwe digitale competenties kan leren die ons een stap verder brengen, als een continuüm in hun digitale geletterdheid en ontwikkeling daarin. Daarbij is aandacht voor technologie adoptie en het begrijpen van de redenen waarom mensen digitale technologie niet gebruiken een belangrijk onderdeel. Het inspelen op mogelijke barrières en weerstand maakt een inclusief ontwerp eenvoudiger.

Hier speelt ook het contextualiseren van het potentieel gebruik een rol: waarvoor is het nodig? Hoe bewust zijn mensen zich van hun behoeftes van digitale geletterdheid? Welke motivaties liggen eraan ten grondslag? Waarom zouden mensen het überhaupt willen gebruiken? Hoe beter dat in kaart gebracht wordt, hoe beter je inclusieve digitale technologie kunt ontwikkelen.

En dit is niet alleen van belang bij veelgebruikte en relatief bekende digitale technologieën die burgers nodig hebben om deel te nemen in de digitale samenleving, zoals een DigID. Ook bij het onderzoeken van en experimenteren met innovatieve toepassingen van nieuwe technologieën als 3D, bijvoorbeeld als collaboratieve leeromgeving in het hoger onderwijs, zijn technologie adoptie en contextualiseren kernprocessen om digitale geletterdheid beter te begrijpen.

Digital Literacy Coalition

Hanzehogeschool Groningen is een actieve deelnemer van de Digital Literacy Coalition (DLC). In deze netwerkorganisatie wordt samengewerkt met andere publieke en private organisaties in Groningen om de digitale geletterdheid in Groningen one-level-up te brengen. Dat gebeurt in een aantal proeftuinen omtrent Gezondheid, Digitale Inclusie, Werk en Onderwijs.

Het lectoraat User Centered Design is hierbij aanspreekpunt binnen Hanzehogeschool Groningen voor deelname, initiëring, verbinding en kennisdeling van de projecten en proeftuinen die in het kader van de Digital Literacy Coalition plaatsvinden.

Digitale Academie

Het lectoraat User Centered Design werkt ook nauw samen met de Digitale Academie, die een bijdrage levert aan de doelstelling van de Digital Literacy Coalition om Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken. Vanuit IT Academy Noord Nederland, werken Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen en Biblionet Groningen samen om dit initiatief te realiseren.

De Digitale Academie wordt een online platform waar alle digitaliseringsopleidingen, die in Noord-Nederland worden aangeboden zichtbaar zijn. Daarnaast kunnen deze opleidingen laagdrempelig worden gevonden en gevolgd. Het platform is voor inwoners van de provincie en stad Groningen zodat zij zich een leven lang digitaal kunnen blijven ontwikkelen. Iedereen, ongeacht voorkennis of opleidingsniveau, kan via het platform een passende opleiding digitale vaardigheden vinden.

Internationale digitale samenwerking: European Engaged University

Hanzehogeschool is lead partner van European Engaged University, een alliantie met vijf andere Europese hogescholen en universiteiten die, in co-creatie en -ontwikkeling, vernieuwde en innovatieve onderwijs- en leerstrategieën nastreven, om tot een innovatieve pedagogie en curriculum te komen dat de Europese sociale uitdagingen en technologische en industriële transities aanpakt.

Hier vindt virtuele internationale samenwerking en innovatief onderwijs als Challenge Based Learning en IWP-onderwijs plaats tussen studenten, docentonderzoekers en externe betrokkenen zoals probleemeigenaren of experts. In deze internationale context zijn digitale geletterdheid en interculturele competenties cruciale vaardigheden, die we vanuit het lectoraat UCD onderzoeken en experimenteren we met innovatieve digitale technologieën als 3D leeromgevingen, zoals Momentum.


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}