VRAMBO

​Ambulanceverpleegkundigen zijn hbo-professionals die levensreddende hulp bieden bij ernstige ongevallen. Vaak onder tijdsdruk en met een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Dit soort complexe noodsituaties zijn moeilijk te protocolleren en het is uitdagend daar adequate trainingssituaties voor te creëren. Grootscheepse oefeningen bijvoorbeeld met rampscenarios waarbij veel slachtoffers bij betrokken zijn, worden wel gedaan, maar zijn uiterst kostbaar. Ook blijft het uitdagend simulaties voldoende levensecht te maken.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Virtual Reality lijkt kansrijke oplossingen te bieden. Met VR kan je gebruikers in een kunstmatige omgeving plaatsen en acties laten uitvoeren die in de echte wereld te duur, te gevaarlijk of zelfs etisch onverantwoord zijn. Daarmee lijkt een VR-training voor ambulanceverpleegkundigen zeer kansrijk.Waar moet een educatieve VR-tool, bestemd om ambulancehulpverleners complexe situaties te laten ervaren, aan voldoen om zowel de opleiders als de hulpverleners te ondersteunen bij de scholing van ambulanceverpleegkundigen en om een meerwaarde te hebben ten opzichte van traditioneel studiemateriaal? 

Het doel van VRAMBO is om een innovatieve Virtual Reality-training te ontwerpen en te evalueren die in de educatieve behoeften van ambulanceverpleegkundigen voorziet.

Aanpak

We maken gebruik van een participatief ontwerpgericht onderzoeksproces, waarbij de doelgroep intensief betrokken wordt bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van oplossingen. Input vanuit het werkveld stuurt daarmee continu het proces en zo wordt een user-centered VR-training geborgd. Een ander sturend element binnen dit project is de implementatie-kansrijkheid na afloop van het project; een substantieel deel van het project is gericht op onderzoek ten behoeve van een implementatie-roadmap. We willen voorzien in de professionele behoefte van de ambulanceverpleegkundigen, bijdragen aan kennis over de ontwerpbenodigdheden van VR-trainingen en de diagnostische kernproblematiek en het inbedden van deze training in het hbo(niveau)onderwijs.

Het is onze ambitie om samen met onze partners, op termijn, te komen tot een totaaloplossing die afgenomen kan worden door de praktijk, en, door een goede business case, continu uitgebreid en geüpdatet kan worden. Het Vrambo project is de eerste stap om tot deze oplossing te komen; door middel van experimenteren samen met de praktijk zullen we meer grip krijgen op wat wel en niet effectief is. Daarnaast willen we generieke kennis opdoen over het inzetten van VR voor maatschappelijke problemen. Op een duurzame en kosteneffectieve wijze. En we willen we ons onderwijs op dit onderwerp moderniseren: door projecten als Vrambo kunnen studenten van de opleidingen Communicatie & Multimedia Design en ICT beter de link leggen tussen hun werk en maatschappelijke problemen. En krijgen studenten van opleiding Verpleegkunde meer inzicht over de mogelijke inzet van digitale middelen om hun werk te vernieuwen.

Samen sterk

Het Vrambo project wordt uitgevoerd door een consortium van partners. Het is een substantiële uitbreiding en continuering van een samenwerkingsverband tussen het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen en Ambulancezorg Groningen. Aangesloten zijn Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân, Regionale Ambulancevoorziening IJsselland en de lectoraten Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen en het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim (WH ICT), net als Wild Sea BV. Hierdoor is er brede expertise beschikbaar. Over de domeinproblematiek van de ambulance verpleegkundingen, over de educatie van deze gespecialiseerde verpleegkundigen en over het ontwerp, ontwikkeling en implementatie van technische innovaties om een gepaste oplossing voor het gestelde probleem te vinden. Maar er is ook expertise op het gebied van structurele implementatie en financiering (business modellen) van ICT-innovaties in de zorg.

Praktisch

Het project staat op dit moment aan de start van het landelijk veldtesten van het ontwikkelde prototype. Dit prototype van "een training met VR-elementen" is gebaseerd op uitgevoerd onderzoek naar de diagnostische kernproblematiek die de ambulanceverpleegkundige tegenkomt tijdens zijn of haar werk. Ook is onderzocht wat de essentiële eigenschappen en randvoorwaarden van VR-trainingsmateriaal moeten zijn. Net als de benodigdheden voor een succesvolle implementatie in de praktijk. 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}