Roelfke Benedictus en Linda Rutkens {{vm.testimonial.TestimonialType | i18n | capitalize}} {{vm.testimonial.JobTitle ? ' | ' + vm.testimonial.JobTitle : ''}} {{'Article_PortalIn' | i18n}} {{vm.testimonial.SiteTitle || ('Article_Portal' | i18n)}}

Linda Rutkens en Roelfke Benedictus doen onderzoek naar duurzame business modellen in de zorg. Duurzaam staat veelal voor people, planet, profit. Het onderzoek van Linda en Roelfke richt zich met name op de p van people: hoe zorg je ervoor dat je je interne organisatie zo inricht dat daadwerkelijk perspectief wordt geboden voor mensen. Dit kunnen zowel medewerkers, klanten, als andere stakeholders zijn van een organisatie. Het financiële aspect (de p van profit) is hierbij een essentiële randvoorwaarde, namelijk hoe kan deze manier van werken plaatsvinden binnen het gegeven budget.

'De huidige maatschappij staat veel te veel in het teken van cijfers, budgetten, kpi's en jaarplannen. Denk maar aan de bankensector of de gevolgen van marktwerking in de zorg. Aan de andere kant is daar ook steeds meer kritiek op, dat hoor je bijna dagelijks wel in het nieuws. Het is merkbaar dat er een omslag gaande is. De mensgerichte kant wordt steeds belangrijker, maar in ons vakgebied van management control heeft dat volgens ons nog niet genoeg effect. De zogenaamde zachte kant is wel in beeld, maar de vraag is of men dit ook echt snapt en ook daadwerkelijk dóet.' Vertellen Linda en Roelfke over hun promotieonderzoek.

Van harde meetbare feiten naar de meer menselijke kant

'Financials zijn toch vaker wat feitelijk ingesteld en gericht op harde meetbare feiten. Het is begrijpelijk dat dit gehanteerd wordt, meetbare doelen zijn 'veilig' en geven een 'duidelijk beeld' van wat er bereikt is. Echter, in de woorden van Einstein "niet alles dat telt kan worden geteld en niet alles dat kan worden geteld telt". Wij vinden dat directies aan het doorslaan zijn. Management control lijkt een doel an sich te worden, in plaats van ondersteunend aan de doelstelling van de organisatie. De vraag is hoe je toch kan sturen, zonder je blind te staren op strakke kpi's. We zoeken naar een methode of principes waar ook financials goed mee uit de voeten kunnen.'

De twee onderzoeksters vullen elkaar uitstekend aan. Linda heeft een financiële achtergrond in de accountancy en Roelfke is arbeidspsychologe. In het lectoraat Duurzaam Financieel Management onder leiding van lector Margreet Boersma konden ze beiden hun ei goed kwijt. Voor financiële Linda bood het woorden aan het gevoel wat zij al had: het gemis van de 'menskant' in de accountancy en management- en control-wereld. Voor Roelfke bood het lectoraat juist een podium voor haar boodschap dat sociale en communicatieve vaardigheden van essentieel belang zijn, juist voor de meer rationeel ingestelde financials. Zij zitten immers op een invloedrijke positie in een organisatie.

Duurzaam Financieel Management in zorgorganisaties

Via het lectoraat kwam de onderzoeksvraag binnen van de zorgorganisatie Phusis. Roelfke licht toe: 'Dit is een instelling met een bijzondere managementvisie. De directeur is erg innovatief bezig en termen die bij de organisatie horen, zijn: ondernemend, organisch, mensgericht, gericht op relaties en dialoog. Bij Phusis gaat het heel erg over perspectief bieden voor de cliënt als uitgangspunt. Stichting Phusis is een kleinschalige woon- en werkcombinatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Phusis wil zich focussen op oprechte aandacht voor de cliënt in een tijd waar decentralisatie, sterke regel- en verantwoordingsdruk en bezuinigingen bij veel zorgorganisaties de boventoon voeren'.

Het verzoek van Phusis aan de onderzoekers van de Hanzehogeschool was om expliciet te maken wat de organisatie doet qua besturing, om anderen te laten zien dat het van waarde is. Dit vraagstuk bleek goed te passen binnen een groot landelijk programma van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gericht op verduurzaming van organisaties. Dit resulteerde in een promotietraject bij de Erasmus Universiteit. De Hanzehogeschool Groningen maakt deel uit van een consortium waarin onderzoek wordt gedaan naar verschillende aspecten die van belang zijn voor het ontwikkelen van een duurzaam business model. Linda en Roelfke richten zich op anders besturen binnen de zorg.

Onderzoek waardevol voor praktijk én onderwijs 

Linda RutkensHet promotie-onderzoek is erg waardevol voor de praktijk én voor het onderwijs. 'Uiteindelijk willen we over vier jaar met ons proefschrift zorginstellingen verder helpen en ook daarin persoonlijk iets brengen, bijvoorbeeld als extern adviseur. We zitten nu in de beginfase, maar we zien nu al heel duidelijk de verbinding met de praktijk. Studenten doen bijvoorbeeld afstudeerprojecten bij organisatie die betrokken zijn bij ons onderzoek. Dit is heel waardevol. De verbinding tussen werkveld en wetenschap is een zoektocht. De hogeschool heeft echter veel ervaring met praktijkgericht onderzoek. Dus de promovendus aan het hbo kan de brug vormen tussen wetenschap en beroepspraktijk'. Aldus Linda

Roelfke BenedictusRoelfke vult aan: 'Ook willen we het financieel economisch onderwijs veranderen door een bredere blik op sturing en controlling te bieden. Zo willen we studenten ook de wereld in sturen. Docenten gebruiken nu nog weinig tot geen boeken die op deze manier geschreven zijn. Studieboeken richten zich nog heel erg op de, volgens ons, mechanische manier van management control. Bovendien leert het doen van onderzoek ons een andere benadering van studenten. In mijn coachingsgesprekken met studenten en tijdens de lessen die ik geef wil ik studenten meer zelf leren nadenken in plaats van ze een trucje aanleren. Als docent-onderzoeker draag ik als vanzelf die boodschap uit, omdat ik overtuigd ben van de toegevoegde waarde ervan. You practice what you preach.'

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}: