ID3AS: Sensortechnologie

​ID3AS is een grensoverschrijdend onderzoeks- en ontwikkelingsproject gericht op sensortechnologie en sensortoepassingen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Het doel van ID3AS is om de veelvuldige mogelijkheden van sensortechnologie in de grensregio van Noord-Nederland en Duitsland verder te ontwikkelen. Sensortechnologie en -toepassingen worden beschikbaar gemaakt voor regionale bedrijven met als uiteindelijke doel business development. ID3AS wil een duurzaam en open innovatienetwerk realiseren binnen de grensoverscheidende regio.

Binnen ID3AS worden verschillende projecten opgestart met diverse bedrijven en partners, zie sleutelprojecten & thema's in het overzicht hieronder. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.

 

ID3AS is een Interreg Deutschland Nederland project gefinancieerd door de Europese Unie.

Leer meer over 5 van de ruim 20 projecten binnen ID3AS, die we samen met,  ondernemers, onderzoeksbedrijven, leveranciers, potentiële klanten, studenten/studenten/universiteiten uitvoeren.

Lees meer over ID3AS in onze flyer.


 ID3AS projecten


KI-Agil borduurt voort op uitkomsten ID3AS projecten

De ontwikkelingen binnen de informatietechnologie – en dan in het bijzonder op het gebied van digitalisering, data-analyse en daarop voortbouwend AI (kunstmatige intelligentie) – bieden nieuwe mogelijkheden voor industriële productie en intelligente producten, diensten en informatiseringsystemen. Hoe verbeter je de invoering van kunstmatige intelligentie bij het midden- en kleinbedrijf? Het onderzoeksproject KI-Agil onderzoekt de voorwaarden voor zo'n implementatie. De Hanzehogeschool Groningen gaat in het project samen met haar partner Hochschule Osnabrück (Instituut voor Duale Studies) bij zes bedrijven kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van kunstmatige intelligentie.  Het doel is om nieuwe werkvormen en businessmodellen te ontwikkelen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}