Mini-symposium: Herstel en versterk de Groninger jeugd, nu!

 • Evenement
Herstel en versterk de Groninger jeugd, nu!
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Forum Groningen

  locatie

De aardbevingsproblematiek in Groningen en Noord-Drenthe kan het leven van kinderen en jongeren in het gebied flink ontwrichten. De gevolgen raken hen thuis, op school, in hun buurt of dorp, en in hun vriendschappen. Wat hebben zij, individueel en collectief, nodig om zich beter te voelen?

In opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen onderzochten het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving en het Kenniscentrum NoorderRuimte welke behoeften kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied hebben. De onderzoekers brachten in kaart welke interventies er nodig zijn om bij te dragen aan structureel herstel en preventie van kinderen en jongeren en de jeugd perspectief te bieden. Deze jongeren zijn tenslotte de volgende generaties en maken deel uit van toekomstige gemeenschappen.

Graag nodigen wij u uit voor een kort en krachtig symposium waar we samen verkennen hoe er een vervolg kan worden gegeven aan de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.

Programma

14.00 – 14.30 uur            Inloop en ontvangst Els van Schie (bestuurslid IMG)
14.30 – 16.15 uur            Plenair programma 
16.15 – 17.00 uur            Napraten, hapje en drankje

Plenair programma

Presentatie onderzoek
Presentatie bevindingen en aanbevelingen onderzoek door:

 • Susan Ketner (Lector Integrale Aanpak Kindermishandeling)
 • Ria Reis (Senior Fellow bij het Amsterdam Institute for Global Health and Development)

Paneldiscussie
Een paneldiscussie over conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek met:

 • Jaap Koopman (directeur GGD Groningen)
 • Esther Pijs (programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij EZK)
 • Susan Top (gedeputeerde Mijnbouw Provincie Groningen)

Overhandiging onderzoeksrapport
Overhandiging van het onderzoeksrapport aan Henk Nijboer, kwartiermaker Sociale Agenda Groningen en Noord-Drenthe.

Aanmelden

Meer informatie over het onderzoeksproject lees je hier

Contact