Analysetechnieken voor Praktijkgericht Onderzoek

Tijdens het doen van onderzoek naar o.a. kwetsbaarheid (Frailty) komen veel gegevens van patiënten en professionals beschikbaar waarmee maatschappelijk belangrijke onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord.

Het lectoraat Analysetechnieken voor Praktijkgericht Onderzoek kent veel samenwerkingsverbanden met lectoraten binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing en onderzoekers uit het werkveld. Het is dagelijks werk om nieuwe technieken uit de statistiek en de kunstmatige intelligentie toe te passen, vaak met behulp van statistische programmeertaal R. Hierbij gaan technieken zoals mixed modeling, statistical learning, en model selection hand in hand met data visualisaties. Veel onderzoek valt onder de onderzoekslijnen Assessment, Outcome Analysis, en Research Design waarbinnen vragen aan bod komen zoals:

  • Hoe kunnen responses van participanten op items van vragenlijsten het beste worden geanalyseerd zodat het onderliggende concept ‘frailty’, `bereidheid tot toepassen van informatietechnologie’ of `wederkerigheid op de werkvloer’ goed wordt gemeten?
  • Met welke technieken kan het effect van interventies in de gezondheidszorg, waarbij patiënten herhaald worden gemeten, het beste worden geanalyseerd?
  • Hoeveel patiënten zijn er nodig bij een bepaald statistisch design?
  • Welke conclusies kunnen er getrokken worden uit meerdere gepubliceerde studies naar het hetzelfde probleem en wat betekent dit voor de praktijk?

 

Lector