Public Health and Healthy Ageing

De komende 30 jaar neemt het aantal mensen dat ouder is dan 65 in Nederland met 1,5 miljoen toe. En een kwart van de bevolking is in 2040 ouder dan 65 jaar. Dit brengt uitdagingen met zich mee zoals stijgende zorgkosten, want veel ouderen met chronische aandoeningen en complexe (multi-)problematiek wonen thuis.

Wat kunnen we doen om ouderen gezond en vitaal te houden, en hoe voorkomen we dat ouderen (onnodig) in de zorg belanden? Hoe kunnen we met publieke gezondheid bijdragen aan gezond oud worden? Dit is een grijs gebied waar nog veel onduidelijk is, maar waar ook veel mogelijkheden bestaan. Door het verzilveren van bestaande kennis en nieuw onderzoek wil het lectoraat deze mogelijkheden verkennen en in praktijk brengen, met als doel meer jaren in goede gezondheid voor onze oudere bevolking.

Lector