Onderzoeker Jarno houdt plastic afval vast in het lab voor het lectoraat Biobased chemistry and refinery.

Biorefinery

De grondstoffen waar we als samenleving gebruik van maken zijn niet oneindig. Daarom zijn onderzoekers al jaren bezig om nieuwe duurzame alternatieven te ontwikkelen en bestaande alternatieven te verbeteren. Deze biogrondstoffen spelen een belangrijke rol in de weg naar een biobased economie. Voor de transitie naar een duurzame biobased economie is het cruciaal om op een verstandige wijze om te gaan met biogrondstoffen.

Het lectoraat Biorefinery van het Kenniscentrum Biobased Economie onderzoekt en ontwikkelt nieuwe manieren om biogrondstoffen efficiënter om te zetten in bouwstenen voor tal van industriële toepassingen. Bij voorkeur voor industrieën die belangrijk zijn voor Noord-Nederland: zoals landbouw, chemie, voeding en farmaceutica. In samenwerking met bedrijven en studenten worden de efficiëntie, energiebalans en economische haalbaarheid van nieuwe processen onderzocht. Zo draagt het lectoraat bij aan kennisontwikkeling voor de gewenste verduurzaming van (Noord) Nederland.

Leeropdrachten

 • Chemie in een lab

  Biobased Chemistry & Refinery

  Deze leeropdracht wordt geleid door lector André Heeres en richt zich op de verduurzaming van de chemie. Hier werken we aan het omzetten van hernieuwbare grondstoffen naar toepasbare halffabricaten en materialen. Het doel van ons onderzoek is om alternatieven te ontwikkelen voor materialen afkomstig uit de petrochemie. Dit zijn materialen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Verder wordt in het lectoraat gewerkt aan de chemische recycling van (bio)polymeren en industriële toepassingen van hoogwaardige plantaardige inhoudsstoffen. Zo draagt de leeropdracht Biobased Chemistry & Refinery bij aan een duurzame chemische industrie.

  André Heeres
 • Lector Janneke Krooneman staat bij een apparaat in ZAP Groningen.

  Bioconversie & Fermentatietechnologie

  Deze leeropdracht wordt begeleid door Janneke Krooneman. In deze leeropdracht wordt onderzocht hoe we fermentatietechnologie in kunnen zetten om organische verbindingen om te zetten naar groene grondstoffen. Fermentatie is een duurzaam productieproces. Zo draagt de leeropdracht Bioconversie & Fermentatietechnologie bij aan de verduurzaming van de chemie.

  Janneke Krooneman

CBW: Circulaire Biopolymeren Waardeketens

In het onderzoeksproject Circulaire Biopolymeren Waardeketens voor PHA en Cellulose van BERNN (Bio Economy Region Northern Netherlands) is er kennis opgedaan over de biopolymeren PHA en Cellulose. Door deze kennis te delen en verder te ontwikkelen met de projectpartners (zowel kennisinstellingen als bedrijven) kunnen we werken aan producten zoals bioplastics en biocomposieten. Hierdoor kunnen we bijdragen aan een duurzame industrie in Noord-Nederland. Dit project maakte deel uit van het lectoraat Biorefinery. Voor het project is een slotvideo gemaakt.

Circulaire Biopolymeren Waardeketens

Video CBW .png

Onze mensen

Zie meer op Pure