Depositphotos_325576544_XL.jpg

Biorefinery

De grondstoffen waar we als samenleving gebruik van maken zijn niet oneindig. Daarom zijn onderzoekers al jaren bezig om nieuwe duurzame alternatieven te ontwikkelen en bestaande alternatieven te verbeteren. Deze biogrondstoffen spelen een belangrijke rol in de weg naar een biobased economie. Voor de transitie naar een duurzame biobased economie is het cruciaal om op een verstandige wijze om te gaan met biogrondstoffen.

Het lectoraat Biorefinery van het Kenniscentrum Biobased Economie onderzoekt en ontwikkelt nieuwe manieren om biogrondstoffen efficiënter om te zetten in bouwstenen voor tal van industriële toepassingen. Bij voorkeur voor industrieën die belangrijk zijn voor Noord-Nederland: zoals landbouw, chemie, voeding en farmaceutica. In samenwerking met bedrijven en studenten worden de efficiëntie, energiebalans en economische haalbaarheid van nieuwe processen onderzocht. Zo draagt het lectoraat bij aan kennisontwikkeling voor de gewenste verduurzaming van (Noord) Nederland.

Leeropdrachten

 • Biorefinery and chemistry.jpg

  Biobased Chemistry & Refinery

  Deze leeropdracht wordt geleid door lector André Heeres en richt zich op de verduurzaming van de chemie. Hier werken we aan het omzetten van hernieuwbare grondstoffen naar toepasbare halffabricaten en materialen. Het doel van ons onderzoek is om alternatieven te ontwikkelen voor materialen afkomstig uit de petrochemie. Dit zijn materialen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Verder wordt in het lectoraat gewerkt aan de chemische recycling van (bio)polymeren en industriële toepassingen van hoogwaardige plantaardige inhoudsstoffen. Zo draagt de leeropdracht Biobased Chemistry & Refinery bij aan een duurzame chemische industrie.

  André Heeres
 • Lector Janneke Krooneman staat bij een apparaat in ZAP Groningen.

  Bioconversie & Fermentatietechnologie

  Deze leeropdracht wordt begeleid door Janneke Krooneman. In deze leeropdracht wordt onderzocht hoe we fermentatietechnologie in kunnen zetten om organische verbindingen om te zetten naar groene grondstoffen. Fermentatie is een duurzaam productieproces. Zo draagt de leeropdracht Bioconversie & Fermentatietechnologie bij aan de verduurzaming van de chemie.

  Janneke Krooneman

Onze mensen

Ontmoet onze mensen