Circular Industry

Waar de andere lectoraten van het Kenniscentrum Biobased Economy een technische en technologische invalshoek hebben, onderzoekt het lectoraat Circular Industry de overgang naar circulair en biobased vanuit een economisch en maatschappelijk perspectief.

Bij het Kenniscentrum Biobased Economy hebben we het veel over de transitie van fossiele grondstoffen naar biobased, hernieuwbare grondstoffen. Er speelt echter ook een andere transitie, namelijk die van een lineaire economie naar een circulaire economie. In een circulaire economie verminderen we het gebruiken van grondstoffen, hergebruiken we zoveel mogelijk producten, en houden we grondstoffen langer in de kringloop door te recyclen. De overgang naar biobased en circulair vraagt om andere businessmodellen, maar ook om nieuwe regelgeving, andere vormen van samenwerking tussen bedrijven uit de keten en veranderend consumentengedrag. Het lectoraat Circular Industry houdt zich met al deze thema's bezig.

Leeropdrachten

  • Biobased Business Valorization

    Lector Egbert Dommerholt richt zich met deze leeropdracht op de ontwikkeling, werking en toepassing van circulaire en biobased businessmodellen. Ook houdt hij zich bezig met de transitie naar een ontgroeiingseconomie (degrowth economy). Zo wordt gekeken naar factoren die de komst van nieuwe businessmodellen en de transitie naar een degrowth economie versnellen of juist vertragen. Deze factoren zijn vooral van maatschappelijke aard en minder van technische of technologische aard. De leeropdracht Biobased Business Valorization draagt met nieuwe businessmodellen bij aan een duurzame industrie. Egbert Dommerholt wordt in 2024 opgevolgd als lector door Niels Faber.

    Egbert Dommerholt