Circular Industry

Waar de andere lectoraten van het Kenniscentrum Biobased Economy een technische en technologische invalshoek hebben, onderzoekt het lectoraat Circular Industry de overgang naar circulair en biobased vanuit een economisch en maatschappelijk perspectief.

Bij het Kenniscentrum Biobased Economy hebben we het veel over de transitie van fossiele grondstoffen naar biobased, hernieuwbare grondstoffen. Er speelt echter ook een andere transitie, namelijk die van een lineaire economie naar een circulaire economie. In een circulaire economie verminderen we het gebruiken van grondstoffen, hergebruiken we zoveel mogelijk producten, en houden we grondstoffen langer in de kringloop door te recyclen. De overgang naar biobased en circulair vraagt om andere businessmodellen, maar ook om nieuwe regelgeving, andere vormen van samenwerking tussen bedrijven uit de keten en veranderend consumentengedrag. Het lectoraat Circular Industry houdt zich met al deze thema's bezig.

Leeropdrachten

  • Transition Towards a Circular Economy

    Lector Niels Faber richt zich met deze leeropdracht op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Deze transitie komt met grote uitdagingen, omdat ons huidige economische systeem niet is ingericht voor hergebruik, reparatie en recycling, maar juist op doorlopende productie en consumptie. Hoe kunnen we onszelf (kennisinstellingen, bedrijven, overheid, burger) beter organiseren voor een circulaire economie? Wat moet hiervoor gebeuren, hoe kunnen we ons voorbereiden? Niels Faber werkt aan dit vraagstuk werken door middel van innovatief onderzoek, samenwerking met bedrijven en inspirerend onderwijs. Niels Faber heeft in 2024 deze leeropdracht overgenomen van Egbert Dommerholt.

    Niels Faber

Onze mensen

Ontmoet onze mensen