Duurzaam wonen met Pure Living

 • Onderzoeksproject
Huis en community

Stijgende grondstofprijzen, vervuilende bouwpraktijken, en een krappe woningmarkt. Genoeg woningen bouwen lijkt een onmogelijke puzzel. Met het project Pure Living wordt gewerkt aan een nieuw woonconcept waar onderzoekers samenwerken met bewoners, bedrijven en overheidsinstanties om duurzame woningen te bouwen waar mensen in samenwerkende communities wonen.

AI-generated home 3.png

Ons doel: Het ontwikkelen van betaalbare modulaire industriële bouwsystemen voor CO2-neutraal en klimaatadaptief bouwen met regionale materialen.

Het project

In Pure Living werken onderzoekers, studenten en bedrijven aan (hun eigen) toekomstige leefomgeving. Het uitgangspunt van het concept is het ontwikkelen van een duurzame 'woon community'. In zo'n community kunnen bewoners zelf bepalen hoe hun omgeving eruit komt te zien en delen ze voorzieningen zoals energie en transportmiddelen (deelmobiliteit).

Kernwaarden Pure Living

Dit zijn de pijlers van het Pure Living project.

 • Modulair Modulair bouwen...

  ...is het construeren van gebouwen door gebruik te maken van geprefabriceerde modules die op de bouwplaats worden samengevoegd tot een volledig gebouw. Modulair bouwen heeft verschillende voordelen, zoals lagere kosten, snellere bouwtijd, hogere kwaliteit, meer flexibiliteit en duurzaamheid. Daarnaast kan modulair bouwen ook zorgen voor minder bouwafval en verminderde overlast voor de omgeving tijdens de bouw.

 • Circulair Circulair bouwen...

  ...is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht  water en bouwen.

 • Remontabel Remontabel bouwen...

  ...is een manier van bouwen waarbij gebouwen worden ontworpen en geconstrueerd met het oog op de mogelijkheid om ze in de toekomst te demonteren, verplaatsen en weer opnieuw te gebruiken op een andere locatie. Het doel van remontabel bouwen is om duurzaamheid en circulariteit te bevorderen door een langere levensduur van gebouwen mogelijk te maken en de afvalproductie te verminderen.

 • Biobased Biobased bouwen...

  ...is een bouwmethode waarbij biologische materialen worden gebruikt, zoals hout, bamboe, stro en leem, in plaats van traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal. Het doel van biobased bouwen is om duurzame, milieuvriendelijke en gezonde gebouwen te creëren die minder belastend zijn voor het milieu en de gezondheid van de mens. Biobased materialen zijn hernieuwbaar, lokaal beschikbaar, en makkelijk herbruikbaar, recyclebaar, en/of afbreekbaar. 

Realisatie

Er wordt op de Zernike Campus een Living Lab ontwikkeld waar deze bouwconcepten met studenten worden getest. Dit wordt bij de testfaciliteit BuildinG ontwikkeld. Demo 1 staat voor de zomer van 2023 op de planning. Demo 2 moet voor de kerst van 2023 klaar zijn.

Pure Living kaart Zernike Campus.jpg

Doel 2030

Een tweede project is de ontwikkeling van 20 experimentele woningen op en rondom de Zernike Campus. Dit wordt in samenwerking met de Gemeente Groningen ontwikkeld en de bouw staat gepland voor 2023-2025. Hierna worden de gebouwen en de bewoners in 2025-2027 gemonitord.

Het einddoel is om eind 2030 20.000 woningen te ontwikkelen. 

Pure Living doel 2030.jpg

Interessegebieden

 • Aarde en Milieu
 • Economie en Bedrijf