Juridisch Platform Circulaire Economie

  • Onderzoeksproject
Juridisch Platform project

In dit onderzoek wordt er een online juridisch platform ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen met vragen rondom de wet- en regelgeving omtrent de circulaire economie.

Circulaire Economie wetgeving en logo's.jpg

We willen een platform starten waar zowel ondernemers als (decentrale) overheden meer kunnen leren over de wet- en regelgeving als belemmerende factor in de transitie naar een circulaire economie

Het project

We bevinden ons in een transitie naar een circulaire economie. In deze transitie moeten we steeds minder afhankelijk worden van de productie van nieuwe grondstoffen, en ons aanpassen aan een samenleving van hergebruik en duurzame recycling. Een samenleving zonder verspilling dus. Het doel vanuit de overheid (op nationaal en Europees niveau) is om in 2050 het concept van een circulaire economie te hebben gerealiseerd. Bij dit doel komen echter veel vraagstukken naar voren voor bedrijven. Hoe kunnen zij zich aanpassen, zich aan de nieuwe (toekomstige) normen voldoen, winst blijven maken en zich toch aan de regels houden?

Deze vragen zijn het onderwerp van het onderzoek Juridisch Platform Circulaire Economie van docent-onderzoeker en jurist Marloes Moed. Wet- en regelgeving vormt namelijk een van de belangrijkste barrières in de transitie naar een circulaire economie. In dit onderzoeksproject worden de mogelijkheden voor een online juridisch platform onderzocht om bedrijven in Noord Nederland te ondersteunen met vragen rondom de wet- en regelgeving omtrent de circulaire economie. Het doel van dit platform is om op een laagdrempelige manier vragen vanuit zowel (mkb)ondernemers als (decentrale) overheden kan beantwoorden.

Het onderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de huidige vraag onder ondernemers naar zo’n platform, en de haalbaarheid van dit dienstenmodel. Dit wordt in de volgende volgorde onderzocht:

  1. Behoeftepeiling: waar moet een regionaal platform wet- en regelgeving aan voldoen, en hoe organiseren we dat? Tijdens deze fase wordt er data verzameld in de vorm van interviews.
  2. Ontwikkeling kerntaken: Peilen van de behoeftes van de doelgroep en het opzetten van een algemene visie voor het platform.
  3. Onderzoek organisatiemogelijkheden: Gesprekken voeren met Versnellingshuis Circulaire Economie en Platform Ruimte in Regels om ervaringen te delen over organisatiemogelijkheden.
  4. Begroting en financiering: Financiële mogelijkheden onderzoeken.
  5. Implementatie en rapportage: Inzetten van platform en conclusies vormen over het gebruik.

Bekijk hier al onze publicaties

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu