Dwellings for Dementia: het verbeteren van huisvesting voor mensen met dementie

  • Onderzoeksproject
image003.png

Dwellings for Dementia heeft als doel wetenschappelijke kennis te verzamelen om huisvesting voor mensen met dementie te verbeteren, zodat die een maximale bijdrage kan leveren aan kwaliteit van leven.

Door de vergrijzing neemt het aantal 80+ers in de westerse wereld snel toe. Rond 2040 wordt een verdubbeling verwacht. Het aantal mensen met dementie zal daarmee naar verwachting ook verdubbelen. Veel mensen met dementie kunnen in hun eigen huis blijven wonen maar voor een deel van deze mensen ontwikkelt de ziekte zich zodanig dat thuis wonen niet meer mogelijk is en een specifiek ontworpen en veilige omgeving nodig is. Oorzaken daarvan kunnen de ontwikkeling van de dementie zelf zijn of overbelasting van mantelzorgers. 

Centrale onderzoeksvraag is: Welke aspecten van de fysieke omgeving (architectuur en interieur) dragen bij aan kwaliteit van leven (o.a. welbevinden, ADL-functioneren, oriëntatie, sociale interactie) en gedrag bij mensen met dementie? Bewijs dat in de wetenschappelijke literatuur is gevonden wordt middels dit onderzoek systematisch toegepast in de ontwikkeling van drie nieuwbouwprojecten in Nederland. Voor en na de verhuizing van bewoners worden data verzameld over de impact op kwaliteit van leven en gedrag.

Onderzoek