Inventarisatie Groningse Broedplaatsen

  • Onderzoeksproject
Project - Inventarisatie Groningse broedplaatsen (optie 2).JPG

In opdracht van de gemeente Groningen heeft het lectoraat Vastgoed een actueel totaaloverzicht gemaakt van de creatieve en innovatieve werklocaties in de stad: kortweg ‘broedplaatsen’.

Deze plekken omvatten het volledige spectrum van ateliergebouwen tot en met startup-incubators: van creatief tot innovatief, en van cultureel tot commercieel. De inventarisatie bestond uit het in kaart brengen van het huidige locatieaanbod en het spiegelen van de toekomstbestendigheid hiervan in het licht van de verwachte ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde op middellange termijn.

Broedplaatsen voorzien in passende werkruimte voor creatieve en innovatieve professionals en zijn cruciaal voor de culturele- en kennisinfrastructuur van de stad. Maar broedplaatsen zijn meer: hun kleinschalige, lokale werkwijze, met oog voor mens, materiaal en milieu maakt ze tot puntbronnen van maatschappelijke waardecreatie. Daarom zijn lokale overheden erop gebrand om deze locaties voor de stad te behouden.

Onderzoek

In opdracht van

gemeente groningen.png

Gemeente Groningen

Gemeente Groningen

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst