Het programma KONNECT wil mkb-bedrijven effectiever laten samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen voor meer innovatie in de noordelijke regio. Dit sluit aan bij de doelstelling van het Centre of Expertise Ondernemen, namelijk het krachtiger maken van mkb-bedrijven in Noord-Nederland en het vernieuwen van hun omringende innovatie-ecosysteem. Het Centre of Expertise Ondernemen is dan ook vanuit verschillende lectoraten betrokken bij projecten van KONNECT, om door middel van samenwerking onze kennis en die van andere kennisinstellingen te delen ter versterking van het bedrijfsleven in het noorden.

De 6 versnellers van Konnect

Binnen KONNECT inventariseren, experimenteren, monitoren en leren ondernemers en kennisinstellingen samen hoe zij de onderlinge afstand kunnen overbruggen om innovatiever te worden. Met het toepassen van de opgedane kennis ontstaat er versnelling in effectieve en efficiënte samenwerkingen.

Experimenten op 4 innovatie-thema’s

De projecten die KONNECT onderzoekt worden experimenten genoemd en zijn verdeeld over de thema’s circulaire economie, digitalisering, infrastructuur en energie. Alle experimenten dragen bij aan de noordelijke innovatiekracht. Voorbeelden van experimenten zijn bijvoorbeeld ‘MKB Digitaal Noord-Nederland, dat mkb-ondernemers begeleidt in hun route naar digitalisering en digitale transformatie, en het experiment ‘Leer- en ontwikkelcultuur’, ter bevordering van het (in)formele leren tijdens de loopbaan van werknemers van mkb-bedrijven. Bekijk hier het overzicht van alle 13 experimenten van KONNECT

KONNECT 18-11-2022 ©Sieta Stel Fotografie-058.jpg