'Door onze gegevens kan een AI-model problemen met sensoren voorspellen'

  • Onderwijsproject
Adeyemi Adedini

Soms is een project niet op zichzelf staand, maar onderdeel van een groter geheel. Zo ook met het project van Adeyemi Adedini, derdejaarsstudenten Sensortechnologie. Hij hielp, samen met andere studenten, een PhD-student van de RUG met het ontwikkelen van een model voor waterbedrijf Vitens.

‘Het is een vierjarig project waar een promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen aan werkt. Van het waterbedrijf Vitens kreeg hij de opdracht om een kleinschalig model te bouwen, zodat ze kunnen simuleren wat er onder de grond gebeurt. Ze hebben sensoren onder de grond, zoals waterstroomsensoren en druksensoren. Soms ontvangen ze onnauwkeurige gegevens van deze sensoren. Maar omdat ze onder de grond zitten is het vrij duur om ze op te graven, elke keer als er iets aan de hand is.

De PhD-student maakt een AI-model, een algoritme waarmee hij een kleinschalig model kan namaken om de problemen met de sensoren te simuleren en Vitens zo van gegevens te voorzien. Dit AI-model kan voorspellen wanneer ze de sensoren moeten vervangen.'

Slim watersysteem

'Ons aandeel hierin was om, samen met twee studenten van het mbo, een model van een slim watersysteem te bouwen. Dit systeem heeft twee druksensoren en twee stromingssensoren. Met die sensoren konden we het waterverbruik, de waterstroom en de waterdruk meten. De gegevens van dit slimme watersysteem worden gebruikt om het AI-model van informatie te voorzien.

'Het was interessant om met studenten van andere opleidingen en scholen te werken. Ik heb veel geleerd van het samenwerken met andere mensen. De studenten van het mbo zijn bijvoorbeeld meer technisch. Ze konden de buizen van het model in elkaar zetten, iets waar we bij elektrotechniek geen ervaring mee hebben. Daarnaast konden wij ze ook meer leren over ons vakgebied. Het was dus fijn dat we onze kennis konden delen.'

Veel geleerd

'Tijdens dit project heb ik veel geleerd. Ten eerste in het communiceren met andere studenten. Dat was een grote stap voor mij, want ik heb nog nooit met mensen buiten de Hanze gewerkt. Vooral met klanten. Elke twee weken hadden we een vergadering met de klant en gaven we een update. Hier heb ik geleerd hoe ik een vergadering moet leiden.

Ik voel me ook zelfverzekerder. Toen we naar een beurs in Utrecht gingen, moest ik het model uitleggen aan de bezoekers daar. Er waren veel docenten van andere scholen en geïnteresseerden. Dit heeft me echt geholpen met mijn presentatievaardigheden. Ik heb nu meer zelfvertrouwen om mijn werk te presenteren.’

Interessegebieden

  • Techniek