'Ik wilde het milieu helpen door biologisch cement te maken'

  • Onderwijsproject
Akkelien Jansen.jpg

​Akkelien liep stage bij Bioclear Earth, waar ze onderzoek deed naar duurzaam beton gemaakt door bacteriën.

Beton is een veelgebruikt bouwmateriaal, dat normaal gesproken bestaat uit zand, grind en cement. Cement is als bindmiddel een belangrijk onderdeel, maar de cementproductie zorgt wel voor 8 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd. Daarom heeft Akkelien bij Bioclear Earth bacteriën onderzocht die calsietneerslag stimuleren. "Dat kan wellicht een alternatief bindmiddel zijn."

Akkelien koos voor dit project omdat ze het milieu een belangrijk onderwerp vindt “Het leek me leuk om nieuwe oplossingen te bedenken om dit probleem aan te pakken. Bioclear Earth houdt zich daar veel mee bezig, en het biocementatie project leek me een mooie manier om  bij te dragen aan de verbetering van het milieu."

Voor haar onderzoek was ze niet alleen aangewezen op haar chemiekennis. “Ik heb ook veel buiten mijn eigen vakgebied gekeken, en contact gelegd met specialisten in de grond-, weg- en waterbouw.” Daarnaast moest ze ook veel zelf aan de slag. “Ik moest zelf een opstelling bouwen om het cement te maken en te testen. Dat was echt wel een uitdaging.”

Uiteindelijk wist Akkelien het onderzoek tot een goed einde te brengen. "Het is tijdens mijn stage uiteindelijk gelukt om drie kubussen te produceren waarbij het cement is vervangen door bacteriën. Dit moet nog verder ontwikkeld worden, maar het is een begin!" Ze is blij dat ze aan zo’n breed project mocht werken. “Ik vond het leuk om wat breder te kijken dan alleen pure scheikunde, en ook meer te leren over microbiële technieken.”

In de toekomst wil ze zich graag meer met duurzaamheid bezig houden. “Als je begrijpt hoe deeltjes zich gedragen kun je de wereld om je heen veel beter begrijpen. En met deze kennis is het mogelijk om oplossingen te bedenken voor zoiets belangrijks als de klimaatcrisis. We hebben veel oplossingen nodig, en mensen die zich daarin willen verdiepen zijn belangrijk voor de toekomst. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Exact en Informatica
  • Techniek