Leergemeenschap Groeningen

  • Onderzoeksproject
Groeningen website.JPG

In de regio ten oosten, zuiden en westen van Groningen, en ten noorden van Assen, bevindt zich een veenlandschap vol biodiversiteit en verwonderlijke landschappen zoals natuurgebieden en meren. Deze ‘Laagveen gordel’ noemen we Groeningen. Samen met allerlei partners werken we aan vraagstukken in deze regio.

Leergemeenschap Groeningen bevindt zich in het ecologisch rijke gebied onder de stad Groningen. Het strekt zich uit over de zuidelijke wijken van Groningen tot aan de Marumerlage, het Leekstermeer, de Onlanden, het Paterswoldsemeer, het Zuidlaardermeer, het Roegwold en het Schildmeer. Met zijn prachtige meren, veenweidegebieden, open landerijen en indrukwekkende beekdalen is het een van de meest waardevolle ecologische regio's van Nederland. 

Naast zijn natuurlijke waarde levert Groeningen essentiële maatschappelijke diensten met een waterbuffer en CO₂-opvang. Bovendien biedt het mogelijkheden voor innovatief ondernemerschap, met hoogwaardige producten uit organisch materiaal, kringloop- en natuurinclusieve landbouw, lokaal voedsel, toerisme en recreatie.  

Leergemeenschap Groeningen is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, onderzoek, bewoners, ondernemers en instellingen in de regio. Het doel is om unieke oplossingen te vinden voor de vraagstukken die in het gebied spelen. Deze zijn niet alleen van belang voor individuele opdrachtgevers, maar hebben ook impact op de hele regio. Voorbeelden zijn vraagstukken over bodemdaling, de energietransitie, leegstand van bedrijfspanden en de optimalisatie van recreatief gebruik van de natuur. 

Daarnaast biedt Leergemeenschap Groeningen een fysieke ontmoetingsplaats voor de verschillende betrokkenen bij projecten. Momenteel bevindt deze zich in Kunst- en Cultuurcentrum De Ent in Hellum. 

Het project

Onze mensen