Transitie Design

  • Onderzoeksproject
mika-korhonen-4_oil70Vy_E-unsplash.jpg

Transitie Design (TD) is een ontwerpbenadering die diepgaande en duurzame veranderingen teweeg wilt brengen in complexe systemen. Denk hierbij aan systemen zoals 'de creatieve industrie’, landbouw, aardbevingsproblematiek, zorg, onderwijs en ook het bedrijf waarin jij werkt. Hoe kunnen we Transitie Design inzetten om duurzame veranderingen teweeg te brengen in deze systemen?

Met behulp van Transitie Design ontwerpen we een pad van experiment-projecten. Door te leren van de nieuwe ervaringen, kunnen we het pad waar nodig iets verleggen om toch richting de gewenste toekomst te blijven bewegen. 

Binnen Transitie Design zijn vier onderdelen van belang: 

  1. Toekomstvisies Maken: Samen met systeempartners ontwikkelen we langetermijnvisies voor een duurzame en rechtvaardige toekomst. Deze visies maken we vervolgens concreter zodat we aan de slag kunnen gaan en de voortgang kunnen monitoren.  
  2. Denken in Systemen: Vanuit een holistisch perspectief ontwikkelen we denkkaders en aanpakken.  We kijken hierbij naar het geheel en onderlinge verbindingen. Veranderingen in één deel van je systeem kunnen immers gevolgen hebben voor andere delen.

  3. Participatief Werken: We betrekken diverse belanghebbenden en gemeenschappen in het ontwerpproces. Ontwerpen doen we dus altijd samen met de betrokkenen. Dit stelt ons in staat te komen tot inclusieve en breed gedragen oplossingen.

  4. Experimenteren en Leren: We maken gebruik van iteratieve ontwerpprocessen. We experimenteren, leren hiervan en doen vervolgens aanpassingen om richting de gewenste situatie te koersen. 

Voorbeelden van projecten waar we Transitie Design in de volle breedte gebruiken zijn Ontwikkelrecht en Groeningen. Deze projecten lopen meerdere jaren, betrekken een grote verscheidenheid aan mensen en hebben een groeiende impact in Noord-Nederland.  

In minder omvangrijke projecten gebruiken we soms een deel van de Transitie Design aanpak. Zo hebben we bijvoorbeeld voor zorginstelling Cosis de organisatieverandering naar zelfsturende teams begeleid met meer dan dertig ontwerpsessies. Ook hebben we Politie Noord-Nederland getraind in het implementeren van ontwerpgericht werken.     

Ben je student, docent of actief in het werkveld? Veranderingsprocessen beginnen vaak klein, misschien wel met een kop koffie. We nodigen je dan ook van harte uit om contact te leggen met ons over ideeën of hulpvragen die je hebt. Een gesprek kan immers het begin zijn van een systeemverandering. 

Het project

Onze mensen

Sla over
  • René van Scheltinga

    HANZE221054_Rene Scheltinga_.jpg