Bètapunt Noord

Bètapunt Noord wil kinderen en leerkrachten enthousiast maken voor Wetenschap & Techniek met als doel meer technisch personeel voor de toekomst. Dat is goed voor de landelijke economie in het algemeen en de regionale economie in het bijzonder.

Afgerond project van de Hanzehogeschool

Bètapunt Noord was een samenwerkingsverband van hogescholen, universiteiten en tien schoolbesturen in Noord Nederland en had als taak om kinderen en jongeren te interesseren voor wetenschap en techniek. Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen zoals leerkrachten en ouders. Om die talenten maximaal te ontplooien is het van belang kinderen te ondersteunen en te stimuleren in hun natuurlijke nieuwsgierigheid, in een rijke leeromgeving.

Dat deden wij door:

  • Samen met scholen, bedrijven en lokale overheden educatieve projecten te ontwikkelen waarin wetenschap en techniek een hoofdrol spelen.
  • Regionale netwerken op te zetten waarin deelnemers elkaar kunnen inspireren door kennis en ervaring te delen.
  • Bedrijven en scholen die het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren belangstelling ontwikkelen voor wetenschap en techniek met elkaar in contact te brengen.

Scholen die werk willen maken van Wetenschap, Techniek en/of Excellentie kunnen terecht bij Bètapunt Noord.

Dit project heeft tot 2020 gelopen en is voor nu afgerond. De website www.betapuntnoord.nl is nog bereikbaar met informatie uit de periode 2012-2020. Bij een nieuwe stimulans gericht op Wetenschap & Techniek zou Bètapunt Noord weer actief kunnen worden. U kunt in de tussentijd eventueel contact opnemen met Helmar Rouwenhorst via: [email protected].

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding