ICT & Didactiek

Hometrainer werkplekken 2022

De innovatiewerkplaats ICT en Didactiek is een professionele leergemeenschap van docenten, studenten, onderzoekers die samenwerken aan het versterken van onderwijs met digitale middelen.

Vanuit de IWP werken we op het snijvlak van werkveld (primair en voortgezet onderwijs), onderwijsonderzoek en de lerarenopleidingen. Vanuit die positie wordt samengewerkt met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen. Door samen te werken kunnen we snel inspelen op vragen die in het werkveld leven. Ons streven is het versterken van het onderwijs, aan de volgende generaties leerlingen en leraren, met didactisch doordachte strategieën welke uitgaan van het ontwikkelingspotentieel en de nieuwsgierigheid van leerlingen en docenten.

Lesmateriaal Computational Thinking

Op deze pagina vind je lesmateriaal en links naar projecten waar de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen bij betrokken is.

Kennismakingsopdrachten

Met deze opdrachtkaarten leer je kennismaking met verschillende educatieve robots en online programmeeromgevingen.

Wat is Computational Thinking?

Deze filmpjes leggen helder uit wat de verschillende onderwerpen van computational thinking precies betekenen.

Programmeren in de Klas

De Pedagogische Academie is in samenwerking met Stichting Groningen ProgrammeertYellow DucksBasicly en De Jonge Onderzoekers lesmateriaal ontwikkeld voor groep 2 t/m 8 in het kader van het project Programmeren in de Klas. Elk van deze cursussen bestaat uit 5 lessen, waarmee een leuke introductie van Computational Thinking in het basisonderwijs verzorgd kan worden!

Groep 1 en 2 - BeeBot en Cubetto

Groep 2 en 3 - Hello Ruby

Groep 4 - ScratchJr.

Groep 5 - LEGO WeDo 2.0

Groep 6 - LEGO WeDo 2.0

Groep 7 - Unplugged

Groep 8 - HTML en Javascript

Snoepautomaat

De snoepautomaat is gebaseerd op een les van Gerard Dummer. Het is een les programmeren voor leerlingen van de bovenbouw. Leerlingen beginnen unplugged met elkaar te programmeren, samen vormen ze één systeem: de snoepautomaat. Leerlingen leren over input en output, variabelen, voorwaarden en abstractie. Uiteindelijk programmeren ze de snoepautomaat zelf met de micro:Bit.

Lesmateriaal lenen (voor studenten)

Studenten van de Pedagogische Academie kunnen lesmateriaal programmeren lenen. Neem hiervoor contact op met Hylke Faber: [email protected].

Een digitale lesmethode… en dan?

Werk jij met een digitale lesmethode die zich aanpast aan het niveau van je leerlingen? Voorbeelden zijn Oefenweb, Snappet, Gynzy en Pluspunt Digitaal.

Vraag jij je daarbij af:

  • hoe je zorgt voor effectieve begeleiding?
  • hoe je overzicht houdt over de vorderingen van je leerlingen?
  • of je rol als leerkracht verandert?

WIJ OOK!

Om deze en andere vragen over het gebruik van digitale lesmethoden te beantwoorden bouwen NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, stichting Quadraten en Openbaar Onderwijs Groningen aan een netwerk. We willen daar graag meer leerkrachten van scholen uit de regio bij betrekken. Daarom vragen we jou je expertise en ervaring te delen met je collega’s in on- en offline netwerkbijeenkomsten. Doel van het netwerk is ervaringen en ideeën uit te wisselen, zodat wij vanuit jullie vragen onderzoek kunnen doen dat relevant is voor de praktijk.

Praat je mee? Meld je dan aan 
via deze link!

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding