Onderzoeksgebied Biobased Business Valorization

​Het onderzoeksgebied Biobased Business Valorization richt zich op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe business modellen voor de biobased en circulaire economie. De kern van de leeropdracht Biobased Business Valorisation is om waardeketens vanaf het begin zo in te richten dat ze circulair zijn. Hierbij worden multidisciplinaire onderzoeksteams ingezet om alle aspecten van de waardeketen te onderzoeken. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Traditioneel bepaalden bedrijven welke producten de markt zou afnemen. Maar dit verschuift langzaam maar zeker. De wensen van de consument veranderen. Daarnaast vragen consumenten steeds meer om oplossingen en niet zozeer alleen om producten. Het bedrijfsleven moet in deze transitie kunnen meegaan om succesvol te opereren. De waardeketen beslaat niet alleen meer een economische waarde maar ook een maatschappelijke waarde en ecologische waarde. 

Leveranciers weten niet altijd weet wat er verderop in de keten plaatsvindt. Het is noodzakelijk de totale waardeketen te benutten: van producent tot eindgebruiker en vice versa. De leverancier moet inzicht krijgen in de behoeftes van de klanten, voordat biobased ingrediënten, componenten en technologie ontwikkeld worden. De focus van de leverancier verandert daarmee van technologiegedreven naar klantgedreven. Bedrijven zullen dus gezamenlijk de hele waardeketen opnieuw moeten organiseren. 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}