Energysense

Energysense is een onafhankelijk bevolkingsonderzoek over energiegebruik door de Hanzehogeschool Groningen. Hiermee creeren we een lopend programma voor onderzoek en innovatie op het gebied van de energietransitie en faciliteren we de verduurzaming van huishoudens. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

De Hanzehogeschool blaast het onderzoek Energysense nieuw leven in. In dit project wil Energysense naast het onderzoek naar energiegebruik onder huishoudens een proeftuin ontwikkelen die geschikt is voor het testen van nieuwe energiediensten en -producten.

Huishoudens leveren zelf een bijdrage aan de energietransitie

Energysense onderzoekt veranderingen in houding, gedrag en energiegebruik van mensen. Voor het onderzoek hebben we informatie nodig. We halen onderzoeksgegevens onder andere uit slimme meters. Als huishouden kan je zelf meedoen aan het onderzoek door je op te geven per mail (zie contactpersoon). Ook als je (nog) geen slimme meter hebt, kun je je aanmelden voor dit unieke onderzoek. Zo vinden we nieuwe oplossingen om de energietransitie te versnellen en de samenleving duurzamer te maken.

Energysense proeftuin

Met het project Energysense Proeftuin wordt een uitbreiding beoogd die de Energysense dienstverlening toegankelijk maakt voor bedrijven, overheid, burgers en kennisinstellingen. Dit dient ervoor te zorgen dat  zij gezamenlijk meer praktijkervaring en -kennis op kunnen doen met betrekking tot het ontwikkelen en evalueren van nieuwe producten en diensten die huishoudens in staat stellen om een bijdrage aan de energietransitie te leveren. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe technieken en innovaties in energieproducten/-diensten, maar ook om het realiseren van gedrag en cultuurverandering.

Bedrijfsleven

Specifiek is hierbij aandacht voor het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen in samenwerking met de deelnemende huishoudens, kennisinstellingen en andere partijen nieuwe producten en diensten ontwikkelen en testen binnen de Energysense proeftuin. De Energysense Proeftuin zal bijdragen aan een duurzamere samenleving door onder meer met slimme meterdata de effecten van producten en diensten die erop gericht zijn het energiegebruik te verminderen en/of te verduurzamen, vast te stellen. Zowel de kennispositie als het innovatief vermogen van Noord-Nederland ten aanzien van verduurzaming van de gebouwde omgeving, dient met de beoogde proeftuin versterkt te worden.

​Achtergrond Energysense

Het onderzoeksproject is in 2012 van start gegaan onder de vlag van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Energy Academy Europe (EAE). De Hanzehogeschool Groningen blaast het onderzoek Energysense nieuw leven in onder het Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society (CBSS) van EnTranCe - Centre of Expertise Energy. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}