Een soepele overgang van primair naar voortgezet onderwijs

  • Nieuws
Een soepele overgang

In Nederland gaan kinderen rond hun twaalfde jaar over van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Er is echter geen soepele overgang tussen deze onderwijsvormen. Daarom is het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving gestart met het project ‘Een soepele overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo)'.

Een niet soepele overgang kan voor sommige kinderen leiden tot problemen, zoals onderpresteren, weinig motivatie, doubleren, uitstroom en voortijdig schoolverlaten. Ook heeft het invloed op het welzijn en de geestelijke gezondheid van deze kinderen. Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, zoals communicatief kwetsbare kinderen, lopen een hoger risico op een moeilijke overgang en daarmee een verminderd welzijn.

Daarom is het project ‘Een soepele overgang van po naar vo’ vanuit het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving gestart. Dit project heeft als doel om kinderen in Noord-Nederland een soepele overgang te bieden van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De onderzoekers bundelen bestaande kennis uit zowel de literatuur als de praktijk en ontwikkelen nieuwe kennis in co-creatie met scholen, kinderen en hun ouders. Het literatuuronderzoek is gestart en volgend schooljaar volgen gesprekken met leerkrachten, kinderen en hun ouders. De onderzoeksvraag die centraal staat is: Hoe kan de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler verlopen voor communicatief kwetsbare kinderen in Noord-Nederland?

Wil jij iets bijdragen aan dit project, neem dan contact op met de hoofdonderzoeker: Margot Bochane

Succesvol is al het project Een soepele overgang van voorschoolse voorzieningen naar regulier basisonderwijs, dat zowel vanuit het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving als vanuit het lectoraat Familiezorg wordt verzorgd.

Klik hier voor meer informatie over dit project

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding