Tijd voor een breder aanbod van producten op plantaardige basis voor patiënten met (risico op) ondervoeding

  • Nieuws
PROVE

Op 28 augustus ontving het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing het bericht dat Regieorgaan SIA een KIEM subsidie heeft toegekend aan het projectvoorstel “PROVE: Protein enriched vegan products to fight malnutrition”. Dit project zal worden geleid door senior onderzoeker Martine Sealy en lector Harriët Jager-Wittenaar van de Hanzehogeschool Groningen.

Ondervoeding is in Nederland een veel voorkomend probleem. Patiënten met ondervoeding hebben behoefte aan voeding met extra voedingsstoffen, zoals eiwit en energie. Tegelijkertijd groeit de vraag naar producten op plantaardige basis voor mensen die een vegetarische of veganistische (‘vegan’) voedingspatroon hebben. Ook de Gezondheidsraad beveelt aan om meer plantaardige producten te gebruiken vanwege de mogelijke voordelen voor de gezondheid en het milieu. Op dit moment is het aanbod van volledig plantaardige producten voor patiënten met (risico op) ondervoeding beperkt. Daarom is innovatie van het huidige aanbod van voedingsmiddelen op plantaardige basis van belang. En zeker voor patiënten met behoefte aan extra eiwit en energie. Dit is de doelstelling van PROVE.

Innovatie voedselassortiment producten

Op basis van wensen van patiënten en diëtisten beoogt PROVE het assortiment eiwit- en energieverrijkte voeding op plantaardige basis te innoveren. Hierbij kan gedacht worden aan innovaties op het gebied van smaak, textuur, productsamenstelling, houdbaarheid, milieu-gerelateerde eigenschappen en kosten. Dit zal leiden tot één of meerdere productideeën geschikt voor patiënten met (risico op) ondervoeding die voeding op plantaardige basis willen gebruiken. Hiermee willen we bijdragen aan een betere gezondheid en een beter milieu.

Alle schakels werken samen aan een nieuw voedingsconcept

Binnen PROVE zijn partners betrokken die samen alle schakels vertegenwoordigen van de ontwikkeling, productie, distributie en consumptie van een nieuw voedingsconcept: Hanzehogeschool Groningen, Royal Avebe, Nutricia, Van Smaak en de Vegetariërsbond. De vakgroep Diëtetiek van Zorggroep Groningen en het Martini Ziekenhuis brengen expertise in rondom implementatie van een voedingsconcept op plantaardige basis.

Meer informatie over het project

Contact