Gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij ouderen loont

  • Nieuws
Intergain

Een domeinoverstijgende netwerkaanpak van ondervoeding bij ouderen leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven, een besparing van zorgkosten door minder of kortere ziekenhuisopnames, minder wijkverpleging en uitstel van opname in een verpleeghuis.

Het Kenniscentrum Ondervoeding liet een SROI (Social Return On Investment) analyse maken op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk, om zo bij te dragen aan de dialoog over passende zorg voor ouderen. De onderzoekslijn Malnutrition and Healthy Ageing heeft bijgedragen aan deze SROI, met kennis en ervaringen uit het MONDAY-onderzoek.

De SROI ‘Over de waarde van zorg bij ondervoeding van (kwetsbare) ouderen’ laat zien dat een investering van 1 euro over vijf jaar een maatschappelijk rendement oplevert van 3,27 euro. De investering in deze aanpak, bestaande uit bewustwording, scholing en het maken van regionale samenwerkingsafspraken, loont dus.

Een onderschat probleem

Teveel eten en obesitas krijgen genoeg aandacht in ons dagelijks leven, en bij diëten wordt vaak gedacht aan afvallen. Toch komt ook ondervoeding veel voor in Nederland, en meer mensen krijgen ermee te maken dan we zouden denken. Met name onder ouderen is het een onderschat probleem. Maar liefst 19 procent van de thuiswonende 85-plussers is bijvoorbeeld ondervoed. Ondervoeding kan grote gevolgen hebben. Mensen verliezen niet alleen ongewenst gewicht, maar ook spiermassa. Dit leidt tot krachtsverlies van de spieren, wat de kans op vallen groter maakt. Iemand kan zich vermoeid en futloos, en zelfs depressief voelen. Wonden genezen langzamer en vaak is er verminderde zelfredzaamheid en dus kwaliteit van leven. Ook is er intensievere zorg nodig.

De juiste zorg op de juiste plek

Een domeinoverstijgende netwerkaanpak draagt eraan bij dat sneller passende zorg kan worden geboden. Immers, als het bewustzijn over het onderwerp vergroot wordt, wordt ondervoeding ook sneller herkend. En als zorgprofessionals hun kennis van ondervoeding uitbreiden, kunnen ze betere ondersteuning bieden, wat weer zorgt voor meer werkplezier. Het is belangrijk dat alle verschillende betrokken partijen, zoals gemeenten, huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars hierin goed samenwerken. Dit alles helpt ouderen om met behoud van eigen regie gezond ouder te worden en een goede kwaliteit van leven te hebben.

Meer over MONDAY

Het Kenniscentrum Ondervoeding steunt de implementatie en borging van de aanpak van ondervoeding bij ouderen, onder meer met de door het RIVM erkende interventie Goed Gevoed Ouder Worden. Ook is er een toolbox met onder meer de signaleringskaart Goed Gevoed Ouder Worden voor het sociaal domein, het Voedingspaspoort en lokaal ontwikkelde instrumenten. Lees hier ook de volledige SROI analyse, aanbevelingen en de toolbox ter ondersteuning.

Contact