Malnutrition and Healthy Ageing

De onderzoekslijn Malnutrition and Healthy Ageing is gericht op proactieve preventie en behandeling van ondervoeding bij chronisch zieken en ouderen, om het aantal gezonde levensjaren van mensen, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij te vergroten. Binnen de samenwerking tussen onderzoek-onderwijs-werkveld vindt het praktijkgerichte onderzoek plaats in co-creatie met cliënten, patiënten en professionals.

Hiertoe richt het interdisciplinaire onderzoek binnen de onderzoekslijn Malnutrition and Healthy Ageing zich op drie pijlers, die onderling nauw met elkaar verbonden zijn:

  • Evidence based dietetics: het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van het diëtistisch handelen
  • Interprofessionele samenwerking 
  • Transmurale voedingszorg 

Interview met Harriët Jager-Wittenaar tijdens het international Optimal Nutritional Care for All congres 2023

malnutrition and healthy ageing.jpg

In de video legt Harriët Jager-Wittenaar tijdens het international Optimal Nutritional Care for All congres 2023 uit waar we staan als het gaat om de aanpak van ondervoeding en waarom herziening van het huidige screeningsbeleid nodig is. Ook benadrukt ze het belang van actieve betrokkenheid van patiënten bij het opstellen van voedingsbeleid.

Lector