Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames

Mevrouw De Vries is 86 jaar oud. Al jaren heeft ze suikerziekte, vijf jaar geleden kreeg ze een kunstknie en drie jaar geleden onderging ze een hartklepoperatie. Mevrouw loopt beperkte stukjes buiten met een rollator.

Met een taxi wordt ze naar de supermarkt gebracht, waar ze nog zelfstandig haar boodschappen doet. Bij het uit de winkel lopen, maakt ze een onhandige beweging. Ze struikelt, valt en breekt haar heup. Wat nu? Mevrouw De Vries moet in ieder geval naar het ziekenhuis, dat is duidelijk. Maar wat kan daar voor haar gedaan worden? Zou ze een operatie wel overleven? Kan ze ooit weer lopen?

De leeropdracht 'Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames' draagt bij aan het ontwikkelen van een gezondheidszorgsysteem waarin gezondheid en gedrag centraal staan, met een focus op zorg in de eigen leefomgeving, en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten rondom ziekenhuisopnames.

Ziekenhuisopnames vormen een kritiek moment in de gezondheidszorg, waarbij patiënten niet alleen geconfronteerd worden met de fysieke uitdagingen van een medische behandeling, maar ook met de mentale stress die dit met zich meebrengt. Terwijl de medische zorg voortdurend verbetert en levensverwachtingen stijgen, blijkt dat een aanzienlijk deel van de patiënten moeite heeft met het herstelproces na een ziekenhuisopname. Dit is vooral zichtbaar bij ouderen en mensen met meervoudige gezondheidsproblemen. De leeropdracht richt zich op het verbeteren van de gezondheidsuitkomsten en het welzijn van deze patiënten.

Het kernidee is de verschuiving van de traditionele focus op perioperatieve zorg naar een meer holistische benadering van perioperatieve gezondheid en zorg. Dit betekent een paradigmaverschuiving waarbij patiënten, samen met hun naasten en ondersteund door zorgprofessionals, technologie en therapie, worden aangemoedigd om een actieve rol te spelen in hun herstelproces. Dit strekt zich uit van de voorbereiding op een operatie, via prehabilitatie, tot en met de revalidatieperiode na de operatie. Het doel is om patiënten te helpen hun functionele vermogen te behouden en te verbeteren, wat cruciaal is voor hun kwaliteit van leven en het vermogen om actief te blijven in hun eigen leefomgeving.

De leeropdracht richt zich op het begrijpen van de stressrespons op ziekenhuisopnames en medische behandelingen, en de impact daarvan op het dagelijks functioneren en participeren van patiënten. Onderzoek is gericht op zowel de mentale als de fysieke aspecten van de stressrespons. 

 

Lector