Bert de Jonge

Bert de Jonge is als lector verbonden aan het Kenniscentrum Energie en het Instituut voor Rechtenstudies. Het lectoraat omvat de juridische noties bij de energietransitie. Hij heeft zich inzake zijn lectoraat ten doel gesteld om inzichtelijk te maken hoe energievoorziening verweven is met historische kaders en hoe het positief recht daarvan een manifestatie is. Zijn oogmerk is de energietransitie van fossiel naar duur​zaam te ondersteunen door bedrijven, studenten, onderzoekers en docenten zicht te bieden op wenselijke juridische kaders.

Het lectoraat wordt gefaciliteerd door zijn werkgever Enexis, één van de grootste regionale netbeheerders in Nederland, dat een actieve bijdrage wil leveren aan de vermindering van de CO2 emissie van fossiele brandstoffen.

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}